maj 2018

Att känna till om koncernbolag, holdingbolag och dotterbolag

När du bestämt dig för att starta aktiebolag eller redan driver ett kan det vara bra att förstå begreppen koncern- holding och dotterbolag. Koncernbolag används för en rad juridiska, affärs -, skatte-och förvaltningsmässiga skäl, och kan hjälpa till att nå ekonomisk tillväxt och minska riskerna för en verksamhet. Det är också här som styrelser kommer in i bilden. Styrelsen i "koncernen" bör förstå och vidta lämpliga...

LÄS MER