Amortering

Amortering – Vad är det och hur fungerar det?

Amortering är en process där man betalar av på ett lån i form av regelbundna avbetalningar. Detta innebär att man minskar sin skuld över tid samtidigt som man betalar ränta på den återstående skulden.

Hur fungerar amortering?

Amortering innebär alltså att man betalar av på ett lån genom att göra regelbundna avbetalningar. Varje avbetalning man gör delas upp i två delar – en del av pengarna betalas direkt av på själva lånet (amorteringen) och en annan del går till att täcka räntekostnaderna på den resterande skulden.

Vid varje amortering minskar alltså skulden och därmed även räntekostnaderna. Detta innebär att man betalar mindre och mindre i ränta över tid samtidigt som man betalar av på lånet.

Hur påverkar amorteringen ens ekonomi?

Att amortera på ett lån kan ha positiv inverkan på ens ekonomi på flera sätt. För det första innebär det att man minskar sin skuld och därmed även räntekostnaderna. Detta kan leda till att man får mer pengar över varje månad.

Dessutom kan det ge en trygghet att ha en lägre skuldsättning. Om man exempelvis förlorar sitt jobb eller hamnar i en situation där man måste betala höga oväntade kostnader, så blir det enklare om man har en betydligt lägre skuld att ta hand om.

Vad är annuitet?

Annuitet är en term som används i samband med amortering och avser en fast summa pengar som man betalar varje månad för att täcka både amorteringen och räntekostnaderna på lånet.

En annuitet är alltså en fast summa pengar som betalas varje månad och inkluderar både amortering och ränta. Detta innebär att man alltid har samma månadskostnad och därmed också vet exakt vad man behöver betala varje månad.

Fördelarna med annuitet?

Att använda annuitet har flera fördelar. Dels så är det enklare att planera sin ekonomi när man vet att man alltid kommer att ha samma månadskostnad att ta hänsyn till. Dessutom innebär det att betalningarna är jämnt fördelade över hela lånets löptid, vilket gör det lättare att ha en överblick över ens ekonomi.

Sammanfattning

Amortering är en process där man betalar av på ett lån genom att göra regelbundna avbetalningar. Vid varje amortering minskar skulden och därmed även räntekostnaderna. Att amortera på lån kan ha flera fördelar för ens ekonomi och man kan ha en trygghet i att ha en lägre skuldsättning.

Genom att använda annuitet kan man ha en fast månadskostnad som omfattar både amortering och ränta, vilket kan ge en överblick över ens ekonomi och enklare planering.
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV