Hur ägarskiften fungerar (Del 1)

Innan vi går djupt in i ämnet ägarskiften och förklarar hur ett ägarskifte fungerar ska vi ta och prata lite om vad ägarskiften egentligen är. Ägarskiften kan vara mer komplicerat än vad man initialt tror och det är viktigt att man har en bra översikt över vad som krävs för att utföra ett ägarskifte på ett smidigt sätt. Som kund hos BQ redovisning får man alltid rådgivning vid ägarskiften och hjälp att utföra de. I denna artikel går vi sammanfattat igenom det du som företagare bör tänka på vid ägarskifte. Ett ägarskifte är förenklat när en ny ägare träder in inom ett företag. Detta händer om du säljer ditt företag eller om du köper ett nytt företag. I denna artikel ska vi fokusera på ägarskiftet som sker när du säljer ditt företag.

 

Att tänka på vid ett ägarskifte:

 

Ett vanligt fel bland de som säljer sitt företag för första gången är att man inte förbereder företaget ordentligt. Den potentiella köparen kommer vilja inspektera ditt företag så du bör därför sammanställa en analys som bland annat innehåller följande:

 

 • Ledning och personal
 • Ekonomisk styrning
 • Konkurrenter
 • Kundstruktur
 • Inventarier
 • Skulder
 • Tillgångar
 • Fodringar

 

Om du säljer ditt företag utan att ha gjort en komplett rapport på detta blir ägarskiftet vid försäljningen krångligt och kan leda till tvister efter ägarskiftet. Att förbereda företaget inför försäljningen är därför väldigt viktigt. Självklart är detta inte allt som rapporten ska innehålla men det är en bra början. Allt som rör bolagets hälsa bör framgå i rapporten som köparen därefter kan ta del av. Ju mer detaljerad informationen om företaget är desto bättre. När du säljer ditt bolag så bör du sträva mot att göra det så enkelt som möjligt för den nya köparen att driva företaget.

 

Due diligence:

 

Något som inte går att rekommendera tillräckligt mycket är att du genomför en Due diligence. Detta är en väldigt noggrann genomlysning av ditt företag. Due diligence omfattar till exempel att alla tillgångar i bolagets balansräkning är redovisade korrekt och att alla avtal ser bra ut. Detta är något som den framtida köparen kommer vilja göra så se till att du redan har gjort en själv innan han/hon gör det. Det optimala är att du som säljare gör detta och åtgärdar eventuella brister du finner. Ett företag med alla papper i ordning är generellt enklare att säljare och har ett högre marknadsvärde.

 

Skattefrågor vid ägarskifte:

 

Ta alltid hjälp av professionella när det kommer till ägarskiften. Skattefrågor vid försäljning och överlåtande av bolag kan vara omfattande. Därför är det alltid bra att ta hjälp av auktoriserade redovisningskonsulter när man utför ett ägarskifte. Skattereglerna skiljer sig beroende på vilken typ av försäljning sker. Om du säljer aktierna i ditt bolag råder alltså andra skatteregler än om bolagets tillgångar säljs. Kontakta oss för mer information.

 

 

Ämnet ägarskiften är väldigt djupt och på vi kommer att fortsätta tala om just detta ämne då det kan ha en negativ inverkan på både köpare och säljare. På BQ Redovisning hjälper vi alltid till att göra ägarskiften så smidiga som möjligt. Med mycket erfarenhet i bagaget är vi den rätta byrån att ta hjälp av för dig som vill sälja eller köpa ett bolag!

 Lämna ett svar


  Prenumerera på nyheter   Bifoga ditt CV