Lagar och regelverk

konsolidering av bolag

Vad innebär konsolidering? Att konsolidera betyder att man slår samman tillgångar, skulder och andra finansiella resurser från två eller fler enheter som blir enhetlig. Inom bokföring används termen “konsolidera” för att referera till en sammanslagning av finansiell redovisning då ett dotterbolag redovisar för ett moderbolag. Konsolidering syftar också på sammansättningen av små företag som blir stora företag genom sammanslagningar och förvärv. Gemene man brukar ofta stöta på...

LÄS MER

För vilken organisation eller verksamhet som helst är en kontrollbalansräkning ett av de viktiga verktygen för en korrekt ekonomisk rapport. Det kallas också en redogörelse för den finansiella ställningen, och att ha ett betyder att du gör sunda finansiella förfaranden och policyer. Det fungerar genom att beskriva företagets totala tillgångar, mängden eget kapital och de summor som det är skyldig bankerna, långivarna etc. Så, inga...

LÄS MER
Eu regler för moms

 Europeiska unionen (EU) har gjort nya ändringar i sina regler för att förenkla momsreglerna (mervärdesskatt) för skyldigheterna att följa e-handel när det gäller varor för att stödja den digitala ekonomin. Dessa nya momsreglerna inom EU är till för att påskynda tillväxttakten för onlineföretag, särskilt nystartade företag och medelstora och små företag. Enligt uppgift skall dessa nya ändringsförslag verkställas senast år 2021. De här nya momsreglerna omfattar...

LÄS MER