Olika anställningsformer och vad du som företagare bör tänka på

Denna vecka går din redovisningsbyrå i Stockholm igenom vad de olika anställningsformerna innebär för den som vill anställa och vad man bör tänka på i förhand. Det finns tre typer av anställningsformer i Sverige idag: antingen är det tidsbegränsad anställning, tillsvidareanställning eller provanställning. Det är så klart viktigt att veta vilken typ av anställning som gäller, eller vad du ska erbjuda dina anställda, där regler varierar mellan dem. Sedan i ett anställningsavtal ska det tydligt framgå vilken typ av anställningsform du eller en anställd har.

 

Som egenföretagare är det även viktigt att känna till olika lagar och regler som är aktuella vid anställning av personal eller uppsägning. Du kan alltid kontakta din redovisningsbyrå om du känner dig osäker på vad som gäller. Med BQ Redovisning får du alltid rådgivning inkluderat i våra färdiga paket.

 

 

Tillsvidareanställning (anställning tills vidare)

 

Tillsvidareanställning (Idag även kallad för fast anställning) är den som de flesta är ute efter. Detta är den säkraste anställningsformen i Sverige för en anställd. Tillsvidareanställningen är även den anställningsformen där du som arbetsgivare har störst ansvar.

 

Uppsägningstid med tillsvidareanställningar

En tillsvidareanställning gäller även med en uppsägningstid som handlar om den anställde måste informera arbetsgivaren i förväg. Du som arbetsgivare är bunden av denna uppsägningstid och hur lång uppsägningstid är, och som bör framgå i anställningsavtalet. Det brukar regelbundet vara mellan en och sex månader. Att tänka på som anställd eller arbetsgivare är att man har rätt till en full lön och åtkomst till alla andra arbetsförmåner under hela sin uppsägningstid.

 

Säga upp en tillsvidareanställd

Tillsvidareanställningen är en säker sysselsättning för många, och man kan oftast inte bara bli uppsagd helt utan orsak. Som arbetsgivare måste man ge en specifik anledning – saklig grund för att säga upp någon. En saklig grund kan vara antingen arbetsbrist – eller personliga skäl från den anställde. Arbetsbrist refererar till den faktiska bristen på arbete, men inkluderar även finansiella brister inom företaget. Personliga skäl innebär att den anställde misslyckats med att uppfylla sina skyldigheter som anges i avtalet eller att de har gjort sig skyldig till misshandel, hot om våld, stöld, förskingring, illojal konkurrens, vägran att arbeta eller otillåten frånvaro. Svåra fall av det senare kan också leda till uppsägning, vilket innebär att det inte finns någon säkerhet av en uppsägningstid.

 

Huvudregeln är att avtal skall gälla tills vidare. Detta innebär att andra anställningstyper som tillfällig anställning eller provanställning är undantag från denna generella regel. Som företagare är det att rekommendera att upprätta ett avtal omgående, oavsett när den anställde har sin tillträdesdag.

 

 

Tidsbegränsad anställning (tillfällig anställning)

 

En tidsbegränsad anställning innebär att du som arbetsgivare ger ett tydligt början- och slutdatum. Detta arbete tillämpas främst på säsongsbetonade anställningar eller byten. Observera dessutom att om du har en anställd som varit anställd i mer än två år, under en femårsperiod, kommer deras tillfälliga anställning automatiskt övergå till en tillsvidareanställning.

 

 

Provanställning (lärlingsprovanställning)

 

En annan anställningsform är en lärlingsprovanställning – provanställning. En provanställning kan vara kortare men oftast är det sex månader. Anställningen förvandlas till en tillsvidareanställning (anställning tills vidare) om anställningen inte avbryts i förtid av dig som arbetsgivare.

 

 

Timanställning

 

Timanställning – (sysselsättning per timme) är inte en giltig anställningsform i Sverige. Det finns dock ingen gräns för hur kort en tidsbegränsad anställning kan vara. Vilket innebär att vissa arbetsgivare tillämpar tidsbegränsad anställning vid mycket korta anställningar, och gör det i verkligheten till en timavlönad anställning.

 

 

Få hjälp med hela lönebiten hos BQ Redovisning

 

Som kund hos oss får du alltid den hjälp du behöver med lönehantering, anställningsavtal och håller dig dessutom uppdaterad om nya lagar och regler kring anställningar. Välj rätt redovisningsbyrå redan från start så slipper du krångel vid anställningar. BQ Bemanning arbetar dessutom med bemanning och direktrekrytering av ekonomer och är ett perfekt alternativ för dig som behöver rekrytera redovisningsekonomer. Du kan läsa mer om BQ Bemanning här.

 Lämna ett svar


    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV