test

Vi erbjuder bemanning av ekonomiassistenter till företag i behov av extra resurs. De största fördelarna med att hyra in personal är att man gör sina fasta kostnader rörliga och undviker indirekta personalutgifter för bland annat sjukskrivningar och uppsägningar.


    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV