Låt en auktoriserad
redovisningsbyrå sköta bokföringen Att välja en auktoriserad redovisningsbyrå är en garanti för att er ekonomi sköts på ett professionellt sätt, oavsett vem som utför arbetet.

Auktoriserade redovisningskonsulter

Titeln auktoriserad redovisningskonsult lanserades 2006 och erhålls av SRF och FAR. En redovisningskonsult genomgår en kvalitetskontroll var sjätte år och har krav på fortlöpande utbildning. För godkännande krävs teoretisk kunskap i redovisning, beskattning och vissa lagar som motsvarar den akademiska nivån. Dessutom krävs det minst 5 års praktisk erfarenhet av att arbeta som redovisningskonsult. Den auktoriserade redovisningskonsulten måste arbeta enligt REKO (Svensk standard för redovisningstjänster) . Detta är ett ramverk som syftar till att uppnå högkvalitativ redovisning och rapportering. När REKO’s krav är uppfyllda behöver den auktoriserade redovisningskonsulten upprätta en bokslutsrapport till kunden.

Tryggheten med auktoriserade redovisningskonsulter

Auktoriserade redovisningskonsulter omfattas av lagstiftningen om penningtvätt och ska rapportera till penningtvättsregistret enligt lagen om penningtvätt och terrorismfinansiering (2009: 62). Redovisningskonsulterna ska dessutom rapportera till finansinspektionen om de misstänker penningtvätt eller att företaget används för att finansiera terrorism. Landstinget i Stockholm, Göteborg och Skåne utför kontroll av alla auktoriserade redovisningskonsulter och ska se till att de har rutiner för bland annat rapportering till finanspolisen, utbildning av personal och skydd av egen personal.

Varför bör man välja en auktoriserad redovisningsbyrå?

Trots att redovisningen är en viktig del av företagets verksamhet finns det inga formella krav på den som utför arbetet. Även den som utför redovisningstjänster på uppdrag av andra kan göra det utan att ha någon särskild utbildning eller behörighet. Genom att välja en Auktoriserad Redovisningskonsult säkerställer du att den som utför arbetet:

 • Har en gedigen utbildning och regelbundet uppdaterar sig med godkända kurser och utbildningar.
 • Är examinerad och godkänd av någon av de två branschorganisationerna SRF eller FAR.
 • Blir kontrollerad av sin branschorganisation med jämna mellanrum.
 • Följer gällande lagar och regler och hjälper dig att också göra det.
 • Har rätt att utfärda en bokslutsrapport – ett intyg på att din bokföring är i ordning.
 • Har ansvarsförsäkring.

Also dining chairs with the right position can help chartered accountants correct their postures.

Vill du komma i kontakt med en auktoriserad redovisningsbyrå?


  Prenumerera på nyheter   Bifoga ditt CV