Analys, prognos och strategi som hjälper
verksamheten utvecklas

Controller

Vi erbjuder er rådgivningstjänsten “Ekonomicontroller”. Syftet med tjänsten är att hjälpa er som företagsledning att få en tydlig bild över ekonomin och möjligheter till förbättrad lönsamhet. Vi hjälper er bl.a med att analysera rapporter, skapa ekonomiska beslutsunderlag, skapa och följa upp budgetar och allmänt finnas som ett bollplank kring frågor som rör ekonomi. Tjänsten omfattas dels av ett grundupplägg med fast pris samt rörlig timdebitering för tillkommande arbete.

Controllerns roll omfattar alla analyser och strategier i nutid och framtid. Med en kompetent contoller i ryggen har bolaget en trygg bas i alla ekonomiska beslut.

Ekonomicontrollerns styrka i företagsutvecklingen

Med syftet att hjälpa er som företagsledning att få en tydlig bild över ekonomin och möjligheter till förbättrad lönsamhet erbjuder vi er rådgivningstjänsten “Ekonomicontroller”. Med tjänsten hjälper vi er bl.a med:

 • Analys av ekonomiska rapporter i syfte att:
  • Ta fram och följa relevanta KPI:er för att mäta företagets ”mående”
  • Hitta kostnadsbesparingar
 • Att skapa ekonomiska beslutsunderlag
 • Budgetplanering
 • Stöd i ledningsgrupp
 • Att allmänt finnas som bollplank kring frågor som rör ekonomi

Tjänsten omfattas i grunden av ett löpande uppdrag efter kundens behov med fast pris. VI erbjuder även extra tjänster och uppdrag mot löpande timdebitering.

Viktiga länkar: Redovisningsbyrå Stockholm | Räkna ut Aktieutdelning | Konsolidera Verksamheten | Påminnelseavgift Bokföring | Räkna ut Moms | Balansomslutning

Har ni behov av en controller? Vi hjälper er bemanna eller hyra in tjänsten


  Prenumerera på nyheter   Bifoga ditt CV