En helhetslösning med vår löneadministration
Vi sköter hela biten! Vi kan löner! Vare sig det rör sig om en eller flera tusen löner behöver ert företag känna er trygga med att det blir rätt

Löneadministration

Payroll administration is today one of the largest expense items in most companies. There is a whole jungle of laws, rules and agreements regarding salaries, fees, taxes, sick pay, holidays, etc. Therefore, it is important to have knowledgeable staff who have education and experience. We take overall responsibility for delivering the services and reports you need and strive for the salary to always be right and paid on time. We are also available to answer your questions and concerns.

Payroll administration is an important building block for all companies. At BQ Redovisning, we simply make sure that it is right. Every month.

Lönehantering; En viktig byggsten för alla företag

A payroll administrator is responsible for, among other things, payroll calculations, declarations to the Swedish Tax Agency , account reconciliations and for personal advice to decision-makers and employees on payroll issues. In addition to this, the payroll administrator should be aware of new laws concerning employment and new collective agreements for the union members. This is routinely entered into the payroll systems and prevents misses in payments. In summary, the payroll manager has control over what is to be paid to whom and gives the company a one hundred percent control over the payroll aspect.

För arbetsgivare kan det kännas tryggt att få det stöd man behöver när det gäller lönenivåer för anställda, lönesamtal och nyregistrering av anställda. Många gånger har arbetsgivaren mycket på bordet och då kan det vara bra att veta att det finns en person med stenkoll som kan svara på alla frågor som rör löner. Löneadministratören håller konteringarna uppdaterade, gör kontoavstämningarna och rapporterar till arbetsgivaren om vad som ska betalas. Uppkommer det frågor eller funderingar så finns lönehanteraren alltid tillgänglig för att ta dessa och ger en stabil grund för ett företags lönehantering.

Som er redovisningsbyrå i Stockholm tar vi ett helhetsansvar över lönehanteringen, ni rapporterar tid i vårt interna system (eller i ert system om så önskas) och resten lämnar ni till oss i trygga händer. Vi registrerar lönerna och skickar ut lönespecifikationerna, sköter utbetalningarna i de fall ni behöver hjälp med det och deklarerar de månatliga skatter och avgifter. Självklart följer vi de regler och kollektivavtal som finns. En gång om året måste dessutom kontrolluppgifterna skapas och rapporteras till skatteverket. BQ Redovisning erbjuder en tjänst av kvalité och ett nära samarbete. Med våra färdiga lösningar har ni alltid löneadministrationen inkluderad och kan känna er trygga med att vi på BQ redovisning sköter den delen. Kontakta oss för mer information.

I våra företagspaket ingår alltid:

 • Lönekörningar
 • Lagar och regelverk
 • Skatter
 • Kontrolluppgifter
 • Avdrag och förmåner
 • Reseräkningar
 • Semester
 • rapportering
 • Arbetsgivardeklarationer

Vi ger företag den bästa möjliga hjälpen för löner
och all administration runtom!

We take care of payroll management for all types of companies.
And our personal advisors are also always close at hand.














  Prenumerera på nyheter



   Bifoga ditt CV