Vi förstår vårt ansvar, ni
kan känna er trygga med oss!

Gör fasta kostnader till rörliga kostnader

De största fördelarna med att hyra in personal är att man gör sina fasta kostnader rörliga och undviker indirekta personalutgifter för bland annat sjukskrivningar och uppsägningar. Vi rekryterar på ett unikt sätt, där vi använder två nyckel värderingar som byggstenar för att hitta just personen du behöver.

BQ Redovisning hjälper företag med rätt personal inom ekonomi. Ta hjälp av bemanningsbyrån av ekonomer och känn dig trygg med kompetensen.

Se till att du får rätt stöd redan från start

Med erfarenhet av många år inom bemanning, vet vi vilka egenskaper en person måste ha för att kunna bidra från första dagen.

– Vår personal är flexibel och kan arbeta i grupper.

– Vår personal har kunskapen som krävs för exakt det jobbet du behöver hjälp med.

Ekonomi är ett brett och mångsidigt område med en rad olika yrkesroller. De är alla viktiga för att företagen skall fungera och vara lönsamma. Vi ser till att du har den rätta kompetensen du behöver för ditt uppdrag.

Vi på BQ Redovisning är utbildade ekonomer med lång erfarenhet från bemanningsbranschen. Vår specifika erfarenhet gör att vi har en bred förståelse för våra kunders behov och vilka utmaningar ni står inför.

Vi bemannar ekonomiassistenter

Vi erbjuder bemanning av ekonomiassistenter till företag i behov av extra resurs. De största fördelarna med att hyra in personal är att man gör sina fasta kostnader rörliga och undviker indirekta personalutgifter för bland annat sjukskrivningar och uppsägningar.

Vi arbetar aktivt med att säkerställa rätt person utefter ert behov. Personen fungerar som stöd till företagsledning och ekonomiavdelning. I tjänsten ingår hjälp med administrativ hantering, ex. kvittohantering, leverantörsfakturor, kundfakturering & löneunderlag. Tjänsten debiteras med ett fast timarvode.

Vi gör personalfrågan mycket enklare
redan från start!


    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV