Koppla av! – Din Redovisningsbyrå i Stockholm
sköter alla delar av deklarationen Att deklarera kan många gånger kännas krångligt och tidskrävande. Luta dig istället tillbaka så tar vi hand om detta!

Deklarationer

På BQ Redovisning har vi en mångårig erfarenhet av deklarationsarbetet och håller oss alltid uppdaterade med de ändringar och nyheter som finns inom skatter. Med vår hjälp ser du till att deklaration, moms, skatter och avgifter görs och betalas i rätt tid. Vi sköter samtliga löpande deklarationer som en del av den löpande bokföringen. Det uppstår även separata deklarationer förutom de löpande som ska deklareras efter bokslutsarbetet. Vi hjälper företagare med detta och mycket mer!

Deklarationen är en viktig aspekt för alla företagare. På BQ Redovisning(redovisningsbyrå stockholm) ser vi till att era deklarationer görs korrekt, i tid och på ett transparent vis så att du har uppsikt.

Bolagets deklarationer; A och O för företagare

Skattedeklarationen är deklarationen av moms och arbetsgivaravgifter näringsidkare lämnar in till skatteverket månadsvis. Deklarationen lämnas in den 26:e varje månad för företag med omsättning över 40 miljoner kronor, annars lämnas den in den 12:e varje månad. Samma dag som skattedeklarationen lämnas in ska avgifterna och skatterna som redovisats i deklarationen vara inbetalda på skattekontot.

I skattedeklarationen redovisas skatter och arbetsgivaravgifterna för den kalendermånaden innan deklarationen samt den ingående och utgående momsen. Momsdeklarationen kan lämnas in kvartalsvis för mindre bolag och årsvis för enskilda firmor. Mindre bolag kan även välja att lämna in momsdeklarationen i samband med att självdeklarationen lämnas in.

Självdeklarationen benämns även som inkomstdeklaration. En skatteskyldig (juridisk eller fysisk) person lämnar in en sådan deklaration årsvis för att fastslå vilka skatter de ska betala. En inkomstdeklaration lämnas in den första helgfria vardagen i Maj månad för fysisk person och görs numera oftast via skatteverkets hemsida. Skatteskulden måste vara inbetald samma dag som deklarationen lämnas in. Banker, arbetsgivare och försäkringskassan lämnar som regel in inkomstuppgifter till skatteverket som i sin tur skickar ut ett förslag till fysiska personer som då bara behöver kontrollera att uppgifterna stämmer och godkänna de.

BQ Redovisning rapporterar till skatteverket och ger dig en sammanställning över vad som ska betalas och när det ska betalas. Med Sveriges tryggaste redovisningsbyrå får ni en komplett lösning där ni slipper hålla koll på alla detaljer och får stöd och uppföljning i alla frågor ni har. Vi sköter lönehanteringen, utbetalningar och rapporterar till myndigheter. Ni kan arbeta med kärnverksamheten och lämna över allt pappersarbete till oss!

Att ha rätt kompetens är viktigt. Vi sköter alla deklarationer och ger dig råd och stöd i alla skattefrågor.


Låt Sveriges tryggaste redovisningsbyrå sköta deklarationerna
och få mer tid över till verksamheten!


    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV