Analys, prognos och strategi som hjälper
verksamheten utvecklas

Företagsvärdering & Fusion

Vårt syfte är att erbjuda våra kunder rådgivning och hjälp med allt kring ekonomi- och verksamhetsstyrning. Därför erbjuder vi er att ta fram rätt underlag för att fatta beslut kring uppköp, försäljning eller fusion av företag. I tjänsten ingår värdesättning av företag och rådgivning kring juridiska frågor. Tjänsten omfattas dels av fast pris samt rörlig timdebitering för tillkommande rörligt arbete.

 

Inför varje upphandling och fusion behöver du rätt underlag för att kunna ta rätt beslut. Vi ger dig de verktygen du behöver och gör beslutet enklare.

Rätt kompetens i de stora besluten

Med syfte att hjälpa nya och befintliga kunder med rätta underlag för att fatta beslut kring uppköp, försäljning eller fusion av företag erbjuder vi tjänsten ”Företagsvärdering & Fusion”. I tjänsten ingår värdering av företag, rådgivning kring sammanslagning (ex. fördelar och nackdelar, vinster med att slå ihop etc.) och genomförande av sammanslagning. Tjänsten omfattas av ett timarvode som baseras på en uppskattad tidsåtgång för överenskommet uppdrag.

Viktiga länkar: Redovisningsbyrå Stockholm | Räkna ut Aktieutdelning | Konsolidera Verksamheten | Påminnelseavgift Bokföring | Räkna ut Moms | Balansomslutning

Är du i behov av stöd inför en upphandling eller fusion? Vi hjälper dig inför beslutet.


    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV