Räkna ut utdelning (3:12-regeln)

Räkna ut utdelning (3:12-regeln)

Räkna ut utdelning | Enligt 3:12-reglerna kan företag kan under vissa omständigheter ta ut en lågbeskattad vinstutdelning. Beloppet som kan tas ut beror på storleken på aktiekapitalet och på företagets totala lönebelopp inklusive ägarens individuella lön. Detta är en preliminär beräkning för att se ungefär vad du kan få ut i lågbeskattad utdelning. Hur många delägare som finns påverkar även vinstutdelningens skattesats. Du bör därför göra en mer exakt beräkning baserat på dina egna omständigheter när du räknar ut din utdelning. Kontakta oss om du är osäker på hur du använder verktyget här.

Populära sökningar: räkna ut aktieutdelning, räkna ut utdelning, räkna ut utdelning aktier

Viktiga länkar: Redovisningsbyrå Stockholm | Räkna ut Aktieutdelning | Konsolidera Verksamheten | Påminnelseavgift Bokföring | Räkna ut Moms | Balansomslutning

Vilket år togs ovan löner ut?

Hur mycket kan du ta ut i utdelning?

Är du berättigad lågbeskattad utdelning? Null
Berättigad vinstutdelning (Schablonbelopp) 0 kr
Lönebelopp som saknas för lågbeskattad vinstutdelning 0 kr

Bolagets ägare har tagit ut tillräckligt med lön under 2022 och kan använda lönesummeregeln för lågbeskattad utdelning under 2023.

Förenklingsregeln (schablonregeln) är regeln du behöver utgå från. Du kan då ta ut en lågbeskattad utdelning på summan som visas ovan under 2022. Observera att den regeln endast får användas för ett bolag per person.

Bolagets ägare har tagit ut tillräckligt med lön under 2022 och kan använda lönesummeregeln för lågbeskattad utdelning under 2023.

Förenklingsregeln (schablonregeln) är regeln du behöver utgå från. Du kan då ta ut en lågbeskattad utdelning på summan som visas ovan under 2023. Observera att den regeln endast får användas för ett bolag per person.

De så kallade 3:12-reglerna är en del av skattereglerna som gäller för fåmansföretag och berör beskattning av utdelning till den som varit aktiv i företaget. Dessa regler är utformade för att motverka skatteplanering som skulle minska skattebelastningen för företagare och deras anställda. 3:12-reglerna är en komplex och svårbegriplig del av skattelagen, och det är därför viktigt att ha en bra förståelse för dem för att undvika oväntade skattelast.

Räkna ut utdelning och beskattning

Utdelning är när ett företag delar ut en del av sina vinster till sina aktieägare. Medan utdelning till en viss gräns beskattas som inkomst av kapital, så beskattas överstigande belopp som inkomst av tjänst. Denna gräns är baserad på företagets vinst och antalet anställda. Det är viktigt att känna till dessa gränser eftersom det kan påverka skattesatsen och totala skattebelastningen. I praktiken betyder detta att utdelning i vissa fall kommer att beskattas som både kapital och tjänst, med följd att skattebeloppet ibland blir högre än om 3:12-reglerna inte vore tillämpliga. Beloppet under andra omständigheter endast ska beskattas som kapitalvinst.

Vikten av att ha koll på 3 12 regleln

För att inte riskera oväntade skatteeffekter är det därför viktigt att ha koll på huruvida verksamheten under ett visst inkomstår kommer att omfattas av 3:12-reglerna. Detta kan vara svårt att avgöra på egen hand eftersom det finns många olika faktorer som påverkar om företaget faller under dessa regler eller inte.

För att underlätta detta finns det verktyg och tjänster som erbjuder automatisk beräkning av hur 3:12-reglerna kommer att påverka det skattemässiga resultatet. Dessa verktyg gör det möjligt att se hur dessa regler under olika omständigheter kommer att påverka skattebelastningen, och ger möjlighet att planera i förväg. Det är en enkel och effektiv metod för att undvika oväntade skatteeffekter och säkerställa att man betalar rätt skatt.

Att ha koll på 3:12-reglerna är viktigt för fåmansföretag och deras anställda, eftersom det kan ha en betydande inverkan på skattebelastningen. Genom att använda automatiska beräkningsverktyg och tjänster kan man få en bättre förståelse för hur dessa regler påverkar ens skattesituation och planera i förväg för att undvika oväntade skatteeffekter. Med en bra förståelse för 3:12-reglerna kan man räkna ut utdelningen på ett säkert och korrekt sätt.

Regleringen gäller endast fåmansföretag. Detta innebär att det främst är aktiebolag och ekonomiska föreningar med fyra eller färre aktiedelägare som kommer att behöva ta ställning till huruvida 3:12-reglerna är tillämpliga. Och då beloppsgränserna fastställs årligen så är det viktigt att hålla koll på utvecklingen. Gränsbeloppet beräknas vanligtvis utifrån två alternativa modeller.

  • Huvudregeln tar i åtanke de faktiska omkostnaderna i bolaget, såsom löneomkostnader och sparat utdelningsutrymme, och ställer dem i relation till ett omkostnadsbelopp.
  • Förenklingsregeln är en schablonberäkning som säger att 2,75 gånger inkomstbasbeloppet kan hanteras som kapitalbeskattad utdelning.

Ofta så gör man båda uträkningar för att säkerställa vilken av dem som ger det skattemässigt mest fördelaktiga resultatet. Med en automatisk uträkning kan du få en snabb och smidig översikt som gör det enklare för dig att få ett grepp om hur 3:12-reglerna kommer att påverka ditt fåmansföretag. I många fall är en rättvisande uträkning ett måste om man ska kunna planera företagets ekonomi på bästa möjliga sätt.

Räkna ut utdelning


    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV