Räkna ut din utdelning (3:12-regeln)

Räkna ut din utdelning (3:12-regeln)

Enligt 3:12-reglerna kan företag kan under vissa omständigheter ta ut en lågbeskattad vinstutdelning. Beloppet som kan tas ut beror på storleken på aktiekapitalet och på företagets totala lönebelopp inklusive ägarens individuella lön. Detta är en preliminär beräkning för att se ungefär vad du kan få ut i lågbeskattad utdelning. Hur många delägare som finns påverkar även vinstutdelningens skattesats. Du bör därför göra en mer exakt beräkning baserat på dina egna omständigheter.

Vilket år togs ovan löner ut?

Resultat

Är du berättigad lågbeskattad utdelning? Null
Berättigad vinstutdelning (Schablonbelopp) 0 kr
Lönebelopp som saknas för lågbeskattad vinstutdelning 0 kr

Bolagets ägare har tagit ut tillräckligt med lön under 2018 och kan använda lönesummeregeln för lågbeskattad utdelning under 2019.

Förenklingsregeln (schablonregeln) är regeln du behöver utgå från. Du kan då ta ut en lågbeskattad utdelning på summan som visas ovan under 2019. Observera att den regeln endast får användas för ett bolag per person.

Bolagets ägare har tagit ut tillräckligt med lön under 2019 och kan använda lönesummeregeln för lågbeskattad utdelning under 2020.

Förenklingsregeln (schablonregeln) är regeln du behöver utgå från. Du kan då ta ut en lågbeskattad utdelning på summan som visas ovan under 2020. Observera att den regeln endast får användas för ett bolag per person.

De så kallade 3:12-reglerna åsyftar ett antal skatteregler som gäller fåmansföretag, och berör beskattning avseende utdelning till den som varit aktiv i företaget. Medan utdelning till en viss gräns beskattning som inkomst av kapital, så beskattas överstigande belopp som inkomst av tjänst. I praktiken betyder detta att utdelning i vissa fall kommer att beskattas som både kapital och tjänst, med följd att skattebeloppet ibland blir högre än om 3:12-reglerna inte vore tillämpliga, medan beloppet under andra omständigheter endast ska beskatta som kapitalvinst.

För att inte riskera oväntade skatteeffekter är de därför viktigt att ha koll på huruvida verksamheten under ett visst inkomstår kommer att omfattas av 3:12-reglerna. Med en automatisk beräkning kan du se hur dessa regler under olika omständigheter kommer att påverka det skattemässiga resultatet. Ett enkelt sätt att planera i förväg.

Regleringen gäller endast fåmansföretag. Detta innebär att det främst är aktiebolag och ekonomiska föreningar med fyra eller färre aktiedelägare som kommer att behöva ta ställning till huruvida 3:12-reglerna är tillämpliga. Och då beloppsgränserna fastställs årligen så är det viktigt att hålla koll på utvecklingen. Gränsbeloppet beräknas vanligtvis utifrån två alternativa modeller.

  • Huvudregeln tar i åtanke de faktiska omkostnaderna i bolaget, såsom löneomkostnader och sparat utdelningsutrymme, och ställer dem i relation till ett omkostnadsbelopp.
  • Förenklingsregeln är en schablonberäkning som säger att 2,75 gånger inkomstbasbeloppet kan hanteras som kapitalbeskattad utdelning.

Ofta så gör man båda uträkningar för att säkerställa vilken av dem som ger det skattemässigt mest fördelaktiga resultatet. Med en automatisk uträkning kan du få en snabb och smidig översikt som gör det enklare för dig att få ett grepp om hur 3:12-reglerna kommer att påverka ditt fåmansföretag. I många fall är en rättvisande uträkning ett måste om man ska kunna planera företagets ekonomi på bästa möjliga sätt.


    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV