Nyheter

tips för dig som funderar på att köpa ett företag

För dig som överväger ett köp av en verksamhet, finns det flertalet faktorer att hålla i åtanke. Med lite planering och ett smart tillvägagångssätt, finns det saker som du kan göra för att försäkra dig om att valet är det rätta för dig.  Vad innebär ett köp av en verksamhet? Att köpa ett redan existerande företag är ofta precis vad det låter som. Du tar över tyglarna...

LÄS MER
konsolidering av bolag

Vad innebär konsolidering? Att konsolidera betyder att man slår samman tillgångar, skulder och andra finansiella resurser från två eller fler enheter som blir enhetlig. Inom bokföring används termen “konsolidera” för att referera till en sammanslagning av finansiell redovisning då ett dotterbolag redovisar för ett moderbolag. Konsolidering syftar också på sammansättningen av små företag som blir stora företag genom sammanslagningar och förvärv. Gemene man brukar ofta stöta på...

LÄS MER
Vad gäller vid efterställda lån?

Lån är en grundpelare i alla företag, särskilt för dem som ännu inte fått sitt stora genomslag i sin bransch. Ett efterställt lån är ett bra exempel. Det hjälper specifikt småföretagare att blomstra eller hålla huvudet över ytan.När vi säger ett efterställt lån menar vi en typ av skuld som endast betalas av efter att de primära panträtterna har betalats av. Med andra ord är...

LÄS MER