Analys, prognos och strategi som hjälper
verksamheten utvecklas

Digitalisering

Med denna tjänst riktar vi oss till er som vill spara tid, pengar och minska arkivering av papper. Det gör vi genom att digitalisera, och på så sätt förenkla era bokföringsprocesser. Med vår kunskap och erfarenhet av att digitalisera bokföringsprocesser erbjuder vi er hög kvalité och personlig service genom hela processen. Tjänsten debiteras med ett fast arvode för att ni som kund ska känna er trygga med slutkostnaden.

Viktiga länkar: Redovisningsbyrå Stockholm | Räkna ut Aktieutdelning | Konsolidera Verksamheten | Påminnelseavgift Bokföring | Räkna ut Moms | Balansomslutning

Digitaliseringen blir allt viktigare för att företag ska kunna utvecklas och organisera sin verksamhet. BQ Redovisning hjälper er modernisera processerna steg för steg.

BQ Redovisning hjälper ert bolag in i framtiden

Den senaste tiden har på många sätt varit väldigt omvändande. Det manuella pappersarbetet är nästan helt och hållet på väg att ersättas av digitala system. Och en stor del av det arbete som tidigare var manuellt har numera blivit automatiserat. Detta ställer även helt andra krav på allt i från småföretag till storföretag och redovisningsbranschen i stort. Många har på egen hand fått uppleva hur problematiskt det kan vara att anpassa saldosystem, löneadministrering, kassarapporter, bokföring och övriga system till såväl nya lagmässiga som praktiska krav.

Vi har valt att i stor utsträckning fokusera på digitaliserad redovisning samtidigt som vi skapar rätt förutsättningar för att vara en brygga gällande övergången från manuell till digital hantering. I tider då räkenskapsinformation, verifikationer och andra viktiga handlingar ofta bara finns tillgängliga i digital form, så blir det naturligt att på sikt helt och hållet fokusera på digitalisering. Särskilt då de lagstadgade kraven i allt större utsträckning utformas utifrån digitala utgångspunkter.

Oavsett om ni vill ha heltäckande personlig ekonomisk rådgivning och stöd i samband med er digitaliseringsprocess, eller om ni vill att vi ska hantera en viss del av er digitala bokföring, så ser vi fram emot att ni kontaktar oss. Som auktoriserad redovisningsbyrå med mångårig erfarenhet av modern digital bokföring kan vi göra mycket för att säkerställa att er verksamhet både lever upp till de lagstadgade kraven och får så effektiva bokförings- och redovisningsrutiner som möjligt.

Genom att minimera pappershanteringen blir det även enklare att leva upp till krav och förväntningar avseende miljövänlig administration. Vår ambition är att säkerställa så ni får en enklare digitaliseringsprocess, samtidigt som ni får praktisk vägledning gällande hur ni på bästa sätt hanterar arkivering av befintliga pappersdokument och på sikt övergår till digital hantering i den utsträckning ni själva anser lämplig.

Vi hjälper bolag stiga in i 2020-talet
på ett effektivt sätt


    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV