Brexit och hur det påverkar svenska företagare

Vid årsskiftet som var lämnade Storbritannien EU:s inre marknad och många var oroliga över att svenska företagare skulle förlora frihandelsavtalet med Storbritannien. Detta skulle haft en stor påverkan på företag som bedriver handel med Storbritannien. Under 2020 har exporten till Storbritannien sjunkit med över 20 procent under månaderna januari till augusti jämfört med samma period 2019.

Vilka påverkas mest av brexit?

Storbritanniens ekonomi har sjunkit ned mycket både tack vare minskad export och import men självfallet också på grund av Corona-pandemin. Det är ca 70 000 personer i Sverige som jobbar inom branscher som påverkas direkt av exporten till Storbritannien och det är inom fordons- och maskinindustrin som den största minskningen har skett. Även exporten av trävaror har minskat kraftigt. En bransch som kan påverkas mycket av att Storbritannien valt att lämna EU är fordonsindustrin som riskerar höga tullar om inte EU och Storbritannien kommer överens om ett frihandelsavtal.

Handels- och samarbetsavtal från och med den 1a januari

Detta är datumet då många företagare blev mycket lättade då Handels- och samarbetsavtalet mellan Storbritannien och EU började gälla. Avtalet påverkar import och export från Storbritannien med nya tullregler. Kortfattat innebär det att Storbritannien framöver behandlas som ett land utanför EU i vart fall om man ser det ifrån tullhänseende. Detta innebär att en tullkodex kommer tillämpas i handel med Storbritannien och detta leder till att det ställs krav på tullformaliteter, man kommer exempelvis behöva lämna tulldeklarationer vid in- och export.

Tullen påverkas mest

Handels- och samarbetsavtalet innehåller också en bestämmelse om att ingen tull tas ut om det är så att varan uppfyller villkoren för att anses ha ursprung enligt avtalet. För att försäkra sig om att varan har ett ursprung som uppfyller villkoren så ska det framöver användas en ursprungsförsäkran. Denna ska fyllas i på en faktura eller ett annat dokument som ska beskriva varan eller varorna så noggrant att dom kan identifieras.

Hur ansöker man om att bli en registrerad exportör?

Har du varit mycket insatt i tillverkningen av varan eller varorna kan du använda dig av en annan metod, det är ett par bestämmelser om importörens kunskap för att du ska kunna styrka ursprunget på varorna. Har företaget inte exporterat varor utanför EU behöver man ansöka om att bli registrerad exportör. Blir ansökan godkänd blir man tilldelad ett REX-nummer. Detta behöver företaget för att kunna upprätta ursprungsförsäkringar för exporter till Storbritannien om varornas värde överskrider värdegränsen som är på 6 000 euro.

Uppfyller dina varor kraven?

Du måste säkerställa att dina varor uppfyller villkoren som ställs för att de ska vara ursprungsvaror, detta måste du ha gjort innan du upprättar en ursprungsförsäkran. Försök ha en ursprungsförsäkran innan du exporterar dina varor men om du inte har möjlighet till det går det att göra i efterhand. Under nuvarande avtal finns det en möjlighet att begära förmånshandling i upp till tre år efter import tillfället.

Hur kan vi minimera konsekvenserna av brexit?

Företag som bedriver export till Storbritannien är de som påverkas mest. De nya regelverken gör processen med export och import mer invecklad och det är alltid bra att man tar hjälp av auktoriserade redovisningsekonomer för att säkerställa att det blir rätt från start. På BQ Redovisning får du alltid hjälp av erfarna ekonomer med ansökan, formulär och kontakten med relevanta organ. Vi erbjuder personlig service som gör det tryggt att fortsätta handeln med Storbritannien. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultering.Lämna ett svar


    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV