Moms och digitala tjänster – Vad händer 1 juli 2021?

Mervärdesskatt (moms) har under lång tid varit en del av det alltmer internationellt harmoniserade skattesystemet. I och med Europeiska Unionen (EU) har däremot stora förändringar skett på kort tid. Den 1 juli 2021 tas ytterligare ett steg mot förenkling och standardisering av momssystemen inom EU. Men vad innebär egentligen förändringen?

Få hade nog kunnat förutspå vilken drastisk inverkan som internet skulle ha på omvärlden. Och även om vi numera på många sätt tar detta världsomspännande nät för givet så är det bra att påminna sig om att vi bara är dryga två decennier in i utvecklingen. I takt med att gränsöverskridande handel av varor och tjänster ökar så har kraven på förenklade momsförfaranden ökat. Då EU har ett stort ansvar på skatteområdet har den under lång tid strävat efter att implementera ett momssystem som ser lika ut mellan EU-länderna. Som ett led i detta infördes 2015 Mini One Stop Shop (MOSS) vars syfte var att göra det enklare för företag att bedriva handel med konsumenter bosatta i andra länder än det egna driftlandet. Detta system kommer att utökas 1 juli 2021. Här tittar vi närmare på vad det kommer att innebära för företagare som driver EU-handel.

Utvidgad tillämpning av MOSS – Gäller alla digitala tjänster

Sedan 2015 har företag med viss sorts verksamhet kunnat registrera sig hos MOSS och på så sätt slippa redovisa moms i varje enskilt land som de under året bedrivit verksamhet i. Detta som ett led i ambitionen att förenkla momsredovisningen och helt enkelt centralisera redovisningen. Tidigare har nämligen företag behövt redovisa moms i det land som deras kunder befunnit sig i. Genom att koppla momsredovisningen till en viss identifieringsstat, vanligtvis företags hemstat, har många företag fått avsevärt mindre bokföringsbestyr att hantera.

Detta system kommer 1 juli 2021 att utökas till att möjliggöra registrering hos MOSS för alla företag som bedriver gränsöverskridande handel till konsumenter (gränsöverskridande B2C). För dig som tillhandahåller digitala tjänster till icke-beskattningsbara personer så innebär det att du numera kan välja att redovisa moms via MOSS. Framöver kommer MOSS enbart benämnas som OSS för ”One Stop Shop”.

  • Alla företag som säljer till privatpersoner i olika EU-länder kommer att kunna registrera sig hos MOSS (OSS)
  • Systemet kommer att omfatta samtliga digitala tjänster. Tidigare gällde det främst så kallade TBE-tjänster (Telekommunikation, radio- och tv-sändningar samt elektroniska tjänster).

I stor utsträckning utgör förändringen en förenkling i och med att samtliga B2C-företag kommer att kunna ta del av MOSS.

Vad behöver du som bedriver EU-Handel tänka på?

För dig med verksamhet vars omsättning överstiger 99 680 kronor, och som bedriver handel med personer bosatta utanför Sverige, kommer MOSS (OSS) bli något du behöver ta ställning till. Genom att registrera hos MOSS (OSS) så kommer all moms att redovisas via OSS-systemet och du slipper därmed förhålla dig till huruvida du ska redovisa momsen i köparens hemland. I de flesta fall utgör detta en förenkling och kommer på det stora hela att leda till mindre pappersarbete. Är din verksamhet redan momsregistrerad i fler länder än Sverige har du möjligheten att avregistrera dig i länderna och i stället registrera dig centralt via MOSS.

Viktiga länkar: Redovisningsbyrå Stockholm | Räkna ut Aktieutdelning | Konsolidera Verksamheten | Påminnelseavgift Bokföring | Räkna ut Moms | BalansomslutningLämna ett svar


    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV