Att tänka på vid arbetsbrist

Arbetsbrist kan man säga är ett samlingsnamn för olika skäl till en uppsägning som inte är personliga. Blir en person uppsagd på grund av arbetsbrist har person i fråga alltså inte gjort något fel, det är helt en annan anledning som ligger till grund för det hela. På BQ Redovisning får du det stöd du som företagare behöver när det kommer till den juridiska delen vid uppsägningar på grund av arbetsbrist.

 

Orsaker till arbetsbrist:

Om du driver ett företag vet du säkert vad arbetsbrist är. Du kanske har blivit tvungen att skära ner din verksamhet en del och till följd av detta har ett antal människor blivit tvungna att lämna. Dem har inte gjort något fel, det finns helt enkelt inget jobb åt dem. Om du planerar att säga upp en del anställda på grund av arbetsbrist är det dock en del som du måste tänka på.

 

Saklig grund till uppsägning:

Det finns en del lagar som gäller arbetsbrist och du måste vara noga med att följa dem för att säkerställa att uppsägningen är giltig. En viktig sak man bör ha i åtanke är att det inte går att omplacera den anställde. Om du kan omplacera den anställde till ett annat jobb inom din verksamhet har du ingen rätt att säga upp den på grund av arbetsbrist.

 

Turordning:

Som arbetsgivare har du inte rätt att själv bestämma vilka som du ska säga upp. Detta kan verka udda men så säger lagen. Du måste följa de så kallade turordningsbestämmelserna som följer 22 § LAS. Om du av misstag bryter mot dessa regler kan uppsägningen inte ogiltigförklaras men du kan bli tvingad att betala skadestånd, både till den drabbade och till den fackliga organisationen. Det finns däremot ett undantag.

 

Om regelbrottet har haft ett rent diskriminerande syfte så kan uppsägning ogiltigförklaras direkt och du kan dessutom bli tvungen att betala ett skadestånd.

 

Det som gäller vid varsel:

Inför dessa uppsägningar har du ingen skyldighet att varsla dina anställda även om dem flesta väljer att göra det ändå. Du som företagare är dock skyldig att varsla arbetsförmedlingen om dessa uppsägningar rör mer än 5 personer. Gör du inte det kommer du att få betala en s.k. varselavgift på mellan 100 och 500 kronor per arbetstagare och per vecka som du har försummat att varsla arbetsförmedlingen.

 

Skyldighet till förhandling:

Innan dessa uppsägningar sker är du som arbetsgivare också skyldig att förhandla innan beslutet kan fattas. Dessa förhandlingar ska hållas med de kollektivavtalsbärande fackliga organisationerna. Om du inte har något kollektivavtal ska förhandlingarna istället hållas med alla berörda fackliga organisationer. Innan dessa förhandlingar tar rum är du också skyldig att i god tid underrätta din motpart om följande saker:

 

  • Beräkningsmetoden för alla ersättningar förutom det som krävs av lag och kollektivavtal
  • Anledningen till uppsägningarna
  • Antalet arbetstagare som uppsägningarna gäller
  • Antalet arbetstagare som normalt jobbar inom ert företag och dem kategorier som de tillhör.
  • Under vilken tidsperiod som dessa uppsägningar planeras att verkställas

 

Förutom detta måste du som arbetsgivare och lämna ut en kopia av det varsel som du har skickat in till arbetsförmedlingen.

 

Ha rätt kompetens tillgängligt

Detta är lite av dem regler som rör uppsägningar på grund av arbetsbrist, det finns dock mer att läsa om. Det kan vara en bra idé att ha en redovisningsbyrå som stöd när du behöver ta beslut som påverkar anställda. På det sättet kan du försäkra dig om att inget blir fel. Läs mer om hur vi på BQ Redovisning kan hjälpa till.Lämna ett svar


    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV