Lite om omställningsstöd

Covid-19 pandemin har redan hunnit sätta djupa spår hos svenska företagare liksom världshandeln. Hur man ska få i gång företagen i Sverige är något som diskuteras än idag och en specifik hjälp som regeringen beslutat om är det så kallade omställningsstödet. Den 22 juni 2020 inleddes ett stöd som man kan ansöka om ifall man tappat omsättning på grund av Covid-19 pandemin. Stödet gäller till exempel hyreskostnader men inte personalkostnader.

Tre typer av stöd

Regeringen har infört tre särskilda stöd för företag som tappat i omsättning. Det ena stödet är till för enskilda näringsidkare som tappat omsättning på upp till 30, 40, 50 och 75 procent. Olika omsättningstapp gäller beroende på vilken period stödet avser. Storleken på stödet är olika beroende på hur mycket företaget förlorat och vilken period man ansöker om. Det andra stödet är till för handelsbolag och kommanditbolag med minst en delägare. Det är utformat med ungefär samma regler och perioder som stödet till enskilda näringsidkare. Det tredje stödet är till för aktiebolag.

Vad berättigar bolag till omställningsstöd?

Omställningsstödet är till företag och organisationer med F-skatt och aktiebolag som har haft en omsättning på 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret. För att ta del av omställningsstödet ska företaget tappat minst en del av omsättningen under stödperioden jämfört med samma period i fjol. Flera krav för att få omställningsstödet är att minskningen av omsättningen uteslutande beror synnerligen på Covid-19 pandemin, företaget eller moderbolaget får inte ha beslutat om utdelning eller verkställt en (under perioden mars 2020 till juni 2021).

Andra krav som företagare behöver uppfylla

Företaget får inte ha några skulder hos Kronofogden, näringsförbud eller vara på obestånd. Företaget ska ha sett över möjligheterna om det går att få ersättning från exempelvis försäkringsbolaget, skadestånd eller liknande ersättning. Ingår företaget i en koncern får det inte finnas vare sig koncern- eller intresseföretag med säte i ett så kallat ”skatteparadis”. Ska du ansöka om omställningsstödet gör man det på Skatteverkets hemsida under “mina sidor”.

Att tänka på innan ansökan görs

Se till att göra en konsekvensanalys innan du väljer att ansöka då det är mycket arbete och kostnader som ansökan medför, företaget kommer under en lång tid inte kunna göra några utdelningar. Se till att lämna 100% korrekta uppgifter och ha med underlag om hur minskningen av omsättningen uteslutande berott på Covid-19 pandemin. Skulle ni lämna bristande uppgifter eller felaktiga kan det leda till att stödet återkrävs eller kan i värsta fall vara olagligt. Håll även koll på vad ni får och inte får göra under tiden ni har stödet, undvik utdelningar eller liknande under perioden mars 2020 till juni 2021.

Vart ansöker man?

Ansökan om omställningsstöd: Skatteverket.

Ansökan om omsättningsstöd för enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag: Boverket.

Ta hjälp och se till att ansökan fylls i korrekt

Det krävs oerhört mycket arbete för att bara ta fram och sammanställa all info som krävs för att skicka in ansökan om stödet. Detta gäller speciellt företag som inte är anslutna till ett modernt och bra system för redovisning och dokumentation. Mycket av materialet ska granskas av revisorn och vid ansökningar om stöd över 300 000 kronor ställs ytterligare krav på revisorns granskning och intyg. Se därför till att ansökan är berättigad innan den skickas och verifiera uppgifterna med en auktoriserad redovisningsbyrå.Lämna ett svar


    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV