Vad behöver du ha för att starta en filial i Sverige?

Introduktion till inrättandet av en svensk filial

Sverige erbjuder en stabil ekonomi och olika ekonomiska incitament för utländska investerare som vill flytta in på landets affärsmarknad. Etablering av ett svenskt filialbolag måste ske i enlighet med lagen om filialer till utländska bolag.  Alla EU-eller EES-företag får etablera en filial i Sverige utan begränsningar.

 

Vilka formaliteter gäller för svenska filialer?

 • En kopia av moderbolagets registreringsbevis
 • En kopia av moderbolagets bolagsordning
 • En kopia av moderbolagets intyg om god status
 • Särskild auktorisation krävs om moderbolagets styrelse huvudsakligen, eller endast, består av icke EES-medborgare
 • En verkställande direktör för filialen med auktoriserad POA
 • Ovanstående dokument krävs för filialregistrering hos bolagsverket och för att erhålla ett organisationsnummer.

 

All nödvändig dokumentation måste vara attesterad och översatt till svenska av en översättare.

 

Vilka är bokföringskraven för en svensk filial?

Filialen ska registrera sig hos bolagsverket för skatteändamål. Både filialen och moderbolaget måste föra separata bokföring och filialen måste lämna separata årsbokslut med bolagsverket. Dessa konton måste kontrolleras av en auktoriserad revisor. Kraven för företag utanför EES kan skilja sig åt.

Filialer med mer än 3 anställda och en nettoomsättning som överstiger 3 miljoner kronor måste ha reviderade konton. I enlighet med lagen om utländska filialer ska konton upprättas eller översättas till svenska, men Bolagsverket accepterar även engelska, danska och norska dokument.

 

Vilka kontorsfaciliteter är tillgängliga när du registrerar en filial?

De två huvudtyper av kontor som finns på svenska är följande:

 

Virtuella kontor– Där du erbjuder kommunikation via telefon, fax och fysisk post för att upprätthålla en professionell verksamhet.

Servicekontor – Är redo för omedelbar ockupation av filialen och tillhandahåller alla nödvändiga affärstjänster

 

Skapa en filial

Varje aspekt av en filial kan hanteras av olika sorts agenturer. Till exempel erbjuder BQ Redovisning fulländade lösningar som tillhandahåller ett filialinformationspaket, inklusive tjänster som registrering av moms och tillhandahållande av ett kontor, så att du slipper tänka på hela formationsproceduren.

 

Beroende på vilken byrå du vänder dig till, så har de olika agenturerna olika erfarenhet. Du vill dock ha hjälp av någon som har erfarenhet av filial både i det landet du upprättar det, som Sverige, men även inom EU. På så vis kan du njuta av de fördelar som kommer med att registrera flera filialer, det vill säga ökad exponering och nya affärsmöjligheter. Under tiden kan du fokusera på det operativa i verksamheten.

 

Filial som arbetsgivare

Ska filialen stå som arbetsgivare? Detta gäller om din filial kommer att betala ut lön till eventuella anställda för arbete utfört i Sverige. Då måste du registrera din filial hos Skatteverket som ”arbetsgivare”. I och med detta kommer filialen att betala arbetsgivaravgifter på den lön som betalas ut till anställda för utfört arbete. Dessutom kommer du att göra skatteavdrag i samband med detta.

 

Tänk på att vara påläst när det kommer till vad som deklareras och inte när du har anställda via din filial. Ofta är det redovisning av skatteavdrag samt ersättningar som skatteverket är intresserad av att ta del av. Du kan göra detta via deras hemsida. Du kan alltid kontakta oss för mer information.Lämna ett svar


  Prenumerera på nyheter   Bifoga ditt CV