ISO20022 och en ny nordisk infrastruktur för betalningar 

När den nordiska marknaden nu går mot ett gemensamt banksystem så väcks många frågor om hur det kommer att påverka betalningar i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Vi har tittat närmare på Nordic Payments Platform (P27 NPP) och vad det innebär i praktiken. 

Vad innebär ISO20022?

Med ambitionen att förenkla för såväl kunder som inledde sex av de största nordiska bankerna diskussioner om vad som skulle krävas för att främja snabbare, smidigare och säkrare betalningar som levde upp till samtida förväntningar. Detta resulterade i grunden för den gemensam nordisk infrastruktur för överföringar, som för svensk del kommit att innebära bankgiro och dataclearing behöver ersättas. 

För att säkerställa en smidig övergång till det nya systemet så har man beslutat om en mjuk tillämpning där vardera land tar övergången i den takt som krävs. Ambitionen är att samtliga banker ska vara anslutna till den nya infrastrukturen år 2023 eller senast år 2024. 

Viktigt att vara förberedd 

En drivande faktor bakom förändringen har varit att vardera nordiskt land har haft ett flertal inhemska betalningsstrukturer som försvårat såväl nationell som internationell harmonisering på betalningsmarknaden. Och i tider med höga förväntningar på snabba transaktioner har denna situation varit allt annat än ideal. 

I och med tillämpningen av P27 så närmare sig de nordiska länderna såväl varandra som Europa i stort när det kommer till transaktioner. Samtidigt som det kommer innebära nya möjligheter för bankkunder så kommer det samtidigt innebära att äldre betaltjänster fasas ut. För att undvika framtida problem är det därför en bra idé att redan nu övergå till betalningar i den globala standarden ISO20022. 

Proaktiv förhållning lönar sig 

Hur omfattande omställningen kommer att bli beror i stor utsträckning på hur förberedda såväl banker som slutkunder är. Kortfattat så kommer förändringen att innebära att de gamla systemen för överföringshanteringar ersätts med ett nytt gränsöverskridande system. 

 • Snabbare betalningar då det innebär fler avstämningar per dag och skapas förutsättningar för realtidsöverföringar. 
 • Bred tillämpning av global standard för filbaserad överföring. 
 • Bankgirot som mellanhand ersätts av P27. 
 • Enklare landsöverskridande överföringar. 

För att säkerställa en smidig övergång är det viktigt att vara proaktiv. Detta gör att man slipper problematiska överraskningar och kan dra nytta av de fördelar som det nya systemet innebär. 

 • Inled redan nu arbetet mot att tillämpa P27 och ISO 20022. 
 • Se över att tjänsterna för lönehantering och utbetalningar kommer att vara kompatibla. 
 • Överväg att fasa ut användandet av bankgiro. 

I ett svenskt hänseende så kommer det även i framtiden att vara möjligt att använda bank- och plusgironummer. Men på sikt så har man uttryckt en ambition att fasa ut dessa system. För att leva upp till såväl lagstadgade krav som tekniska utmaningar är det därför viktigt för såväl banker som kunder att se över sina system. Detta kommer inte minst att påverka betalleverantörer då deras mjukvara och interna infrastruktur kommer att behöva göras kompatibel med det nya systemet. På många sätt är detta den största förändringen som bankvärlden har genomgått de senaste decennierna. Men likväl nödvändigt för att leva upp till moderna krav och förväntningar. 

 
  Prenumerera på nyheter   Bifoga ditt CV