Hur man skapar ett holdingbolag

Om du vill veta hur man skapar ett holdingbolag, är det även bra att veta varför. Man bildar oftast ett holdingbolag för att köpa och äga andra företags tillgångar och att organisera samt hantera dessa. Annars är egentligen ett holdingbolag som vilket annat aktiebolag som helst. Visst kan det låta lite invecklat, med det är det oftast inte. I tillägg till det, så kallas företagen som säljer sina tillgångar och ger upp sin förvaltning och kontroll till ett holdingbolag för “operativa företag.”

Holdingbolag, kort översikt

Företagare och investerare bör överväga att skapa holdingbolag för att skydda sina företag och investeringar och även eventuellt få bättre skattesatser. Ett holdingbolag gör inget annat än att låna ut, låna själva, eller ta beslut kring investeringar. Men holdingbolaget spelar en viktig roll för finansiering eller leasing av tillgångar till ett operativt företag som är i någon form av verksamhet.

Dess tillgångar kan vara aktier eller aktier i andra aktiebolag, börsnoterade aktier, företag, aktiebolag, hedgefonder, obligationer, varumärken, fastigheter, patent, sångrättigheter, varumärken, upphovsrätt, eller något annat som anses vara värdefullt och ses som en tillgång.

Skapa ett holdingbolag

Innan du skapar ett holdingbolag, bör du utvärdera dina affärsbehov och vara säker på vad du ser fram emot att få ut av det. Du bör också tydligt definiera din struktur genom att bestämma, till exempel, om det kommer att bli ett företag eller handelsbolag. Du bör noggrant bestämma vilken affärsform som du ska ha, eftersom affärsformen du bestämmer dig för, kommer att påverka ditt ansvar och beskattning.

För bolag som söker en mer företagsvänlig skattestruktur bör överväga att skapa sitt holdingbolag i ett annat land än sitt operativa företag. En affärsadvokat kan hjälpa till med processen att inrätta ett företag i ett annat land.

Fördelar med holdingbolaget

De två vanligaste fördelarna med ett holdingbolag är bättre skattesatser och skydd av tillgångar. Ett holdingbolag kan få reducerade skattesatser om det har sitt säte i ett land med en mer företagsvänlig beskattning. Holdingbolaget kommer också att kunna låna till priser som är lägre än andra företag eftersom det äger olika grupper av företag. Dessutom vinner företaget kraftigt på ökningen av aktievärdet för de företag som det finansierar.

Ett holdingbolag kan också vara lämpligt för en småföretagare eftersom det kan skydda det operativa företagets tillgångar med högt värde. Det skyddar företagets tillgångar från förlust till fordringsägarna i sina operativa företag. Detta fungerar genom att se till att holdingbolaget inte skriver på sig skulden. Om holdingbolaget inte skriver på sig skulden, är det inte ansvarig för det operativa bolagets skuld.

Vilka kan skapa ett holdingbolag?

Är du företagsägare eller redan driver bolag enskilt, ja då kan du skapa ett holdingbolag. Så länge du kan förse diverse myndighetsorgan med de dokument som krävs att alla krav uppfylls, så kan du skapa ett holdingbolag.

Utvärdera dina behov

Eftersom värdet av ett holdingbolag ligger i att skydda tillgångar och påverka andra företag, finns det bara specifika fall där det är värt att skapa ett holdingbolag. Om du vill göra det, börja med att utvärdera dina nuvarande affärsbehov. BQ Redovisning hjälper dig med hela processen när du skapar ett holdingbolag så att du får tid till verksamheten. Vi finns även tillgängliga för rådgivning, tveka inte att besöka oss eller höra av dig!Lämna ett svar


    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV