Fortsatt korttidsstöd under 2021

Det råder fortsatt brett politiskt stöd för korttidsarbete. Och som arbetsgivare finns det en möjlighet att även i framtiden ansöka om korttidsstöd. För de som under föregående period använt sig av möjligheten inleds även avstämningar. Här är vad som gäller.

Korttidsstöd och möjligheten att tillämpa korttidspermittering har varit en viktig del i hur företag och arbetsgivare hanterat samtida ekonomiska utmaningar.  Med utgångspunkt i de marknadsekonomiska effekterna av COVID-19 så beslutade regeringen att företag med ekonomiska svårigheter skulle kunna ansöka om kompensering för utbetalda löner och arbetsgivaravgifter.

Med ambitionen att säkerställa fortsatt anställningstrygghet har Regeringen beslutat att förlänga möjligheten till korttidsstöd. Därför är det nu möjligt att söka stöd för korttidsarbete för månaderna juli, augusti och september under 2021. Permitteringsnivåerna fortsätter att ligga på 20, 40, 60 och 80 procent samtidigt som staten ersätter 75 procent av kostnader för löner upp till 44 000 kronor. I detta hänseende har därmed ingenting förändrats.

Samma förutsättningar men ny brytpunkt

För de företag som redan beviljats stöd under 2021 så kommer avstämningen även att innebära en möjlighet till förlängning. I ett administrativt hänseende är processen förenklad då man inte behöver göra en ny prövning gällande företagets ekonomiska svårigheter. Den tidigare ekonomiska bedömningen kommer att ligga till grund för förlängningen. Gällande de företag som inte tidigare beviljats stöd eller som avböjt fortsatt stöd så kommer däremot en ekonomisk prövning att ske. Därför kan det hur som helst vara en bra idé att säkerställa att det fortfarande råder rätt ekonomiska förutsättningar för stöd.

I förening med tidigare stödmånader så går det nu att få stöd för totalt sett sju månader, med samma nivåer och retroaktiv utbetalning. I och med att brytpunkten för det nya stödet inträffar i månadsskiftet mellan juni och juli så går det inte att fördela stödtimmar mellan dessa månader. Däremot går det bra att fördela dem på kommande månader. Eftersom stödet följer en intervall på tre månader med april som jämförelsemånad omfattas endast personer som anställds innan eller till och med april 2021.

Retroaktiv bedömning och ny period

Eftersom bedömningen som vanligt utgår från anställningsavtalet är det viktigt att tjänstgöringsgraden eller antalet arbetstimmar framgår. För de som omfattas av kollektivavtal eller hängavtal så gäller fackets villkor för korttidspermittering. Om det råder oklarheten gällande avstämning så går det att ansöka om uppskjuten avstämning utan att det påverkar förlängningen. Lägg däremot märke till att det inte finns någon möjlighet att förlänga tiden för själva ansökan.

Möjligheten att ansöka om stöd för föregående period gäller till och med 31 oktober. Det innebär samtidigt att det är först då som ansökningar om förlängning kommer att handläggas. Mer närmare handläggningsperioder och tider kommer Tillväxtverket att informera om i framtiden. I samband med avstämningen finns det även en möjlighet att komplettera med avstämningsuppgifter. Detta gör att man kan säkerställa att få stöd även för de löner och arbetstid som förändrats under perioden. Att göra en noggrann avstämning är på så sätt en viktig del av att till fullo använda möjligheten till stöd. Kontakta oss om du har fler funderingar kring ansökan om korttidsstöd. Lämna ett svar


    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV