Vad är skillnaden mellan en redovisningsbyrå och en revisionsbyrå?

Många tror att redovisning och revision är nästan samma sak men så är faktiskt inte fallet. Det finns en hel del skillnader mellan dessa två arbeten. Den mest uppenbara skillnaden är att redovisning och bokföring sköts av en redovisningsekonom och revision av en revisor. Låt oss nu gå in lite mer på dem olika skillnaderna.

Vad gör en redovisningsekonom:

En redovisningsekonom/konsult arbetar med ett företag, antingen som konsult eller som anställd. Redovisningsekonom redovisar, bokför och rapporterar för företag. Detta gör inte en revisor. I mindre företag är det vanligt att man hyr in en redovisningskonsult men i större företag bör man alltid använda sig av en auktoriserad redovisningsbyrå som sköter de olika aspekterna av ekonomin. De vanligaste arbetsområden en redovisningsbyrå sköter är följande:

Detta är några av en redovisningsbyråns arbetsuppgifter. Nu ska vi kolla lite mer på vad det är en revisor gör och sedan ska vi gå in mer specifikt på vad det är som skiljer dessa två yrken åt.

Revisorns arbete:

Vad revisorn sedan gör är att granska den redovisning som redovisningsekonomen har gjort. Eftersom revisorn ska granska detta måste han eller hon vara helt opartisk. Man brukar inte heller ha en revisor anställd. När man behöver en revisor är det vanligt att ge uppdrag till en revisionsbyrå som granskar redovisningsekonomens arbete. Det är faktiskt ganska vanligt att en revisor börjar sin karriär som en redovisningsekonom. Det beror oftast på att revisorn måste ha goda kunskaper om redovisning för att kunna granska en redovisningsekonoms arbete.

Du kan dock inte anställa en revisor för att både sköta redovisning och revision. Det beror på att en revisor inte får granska sitt eget arbete. Du kan inte heller anställa samma byrå till båda sakerna eftersom den då inte är helt opartisk.

Skillnaderna mellan redovisningsbyrå och revisionsbyrån:

De största skillnaderna mellan redovisningsbyråer och revisionsbyråer ser man utan tvekan i deras arbetsuppgifter. Medan redovisningsbyrån sköter all redovisning granskar revisorn redovisningen och bekräftar att den är korrekt. Som företagare kan du alltså inte ha en person som sköter båda delar. Viktigt är att revisorn alltid måste vara helt opartisk och kan därför inte vara anställd av bolaget. Detta är inte något som gäller för redovisningsekonomen.

Sammanfattning:

Sammanfattningsvis så är det viktigt att du som företagare förstår skillnaden mellan en redovisningsbyrå och en revisionsbyrå. Det finns en särskild lag som gäller för en del företag. Det är att dem måste hyra in en revisor. Detta gäller inte för alla företag men vissa måste göra det för att få vara kvar. Detta kallas för lagstadgad revision. Den valda revisorn måste då vara ett av fyra s.k. bolagsorgan i den svenska bolagsstyrningen. Revisorn registreras då som vald revisor hos bolagsverket. Det är viktigt att du känner till denna lag eftersom du annars riskerar att bryta mot den. Du bör därför kolla upp om ditt bolag omfattas av lagen.

BQ Redovisning hänvisar alltid dig som kund till en betrodd och auktoriserad revisor om du inte har en sådan.

Viktiga länkar: Redovisningsbyrå Stockholm | Räkna ut Aktieutdelning | Konsolidera Verksamheten | Påminnelseavgift Bokföring | Räkna ut Moms | Balansomslutning

Relaterade tjänster du kan ta: Bemanning HR StockholmLämna ett svar


    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV