De nya momsreglerna inom EU-handel.

 

Europeiska unionen (EU) har gjort nya ändringar i sina regler för att förenkla momsreglerna (mervärdesskatt) för skyldigheterna att följa e-handel när det gäller varor för att stödja den digitala ekonomin. Dessa nya momsreglerna inom EU är till för att påskynda tillväxttakten för onlineföretag, särskilt nystartade företag och medelstora och små företag. Enligt uppgift skall dessa nya ändringsförslag verkställas senast år 2021.

 

De här nya momsreglerna omfattar dock frågor som rör onlineförsäljning, avskaffande av undantag för import av småpaket eller försändelser från andra länder, som inte är värda mer än 22 EUR. Det förenklar dessutom reglerna för försäljning av paket inte är värda mer än 100 000 EUR, som skickas över gränserna. Dessutom ska företaget i fråga, som är etablerat på online-marknaden, hållas ansvarig för att se till att momsreglerna tas ut på alla dess plattformar.

 

Nya momsregler inom EU:s handel:

Följande är de nya momsreglerna som ska införas för EU:s handel:

 

1. En enda kontaktpunkt:

Företag som säljer på nätet ska tillåtas att organisera och ta hand om sina skyldigheter i samband med moms genom en enda kontaktpunkt som kommer att fungera som deras digitala onlineportal. Denna portal ska förvaltas av deras egen skatteförvaltning och kommer att vara på sitt eget språk.

 

2. Portal för distansförsäljning:

Enligt dessa nya regler ska en portal upprättas för distansförsäljning från andra länder. Detta kommer dock endast att vara för paket som inte är värda mer än 150 EUR.

 

3. Nytt ansvar för stora online-marknader:

De stora online-marknadsplatserna kommer att hållas ansvariga för att se till att moms tas ut på alla sina plattformar på varje försäljning. Detta inkluderar särskilt sådana plattformar som tillhör företag utanför EU, med har kunder inom EU. Denna regel ska tillämpas på alla förlagrade varor i lager eller uppfyllelsecentraler inom EU. Därför kommer det att förhindra all felaktig försäljning som sker utan moms.

 

4. Support att komma igång:

Nya regler och support för små och medelstora företag och nystartade företag har också införts i samband med de nya momsreglerna. Ett årligt tröskelvärde på momsvärde 10 000 EUR ska behandlas som “inhemsk försäljning” för onlinemarknader endast, och moms ska betalas till deras skatteförvaltningar.

 

5. Avskaffande av undantag:

Undantaget för import av små förpackningar eller försändelser som inte är värda mer än 22 euro för internationella inköp har upphävts. Detta undantag hade lett till bedrägerier och korruption. Nu kommer detta inte bara att öka momsintäkterna utan också minska korruptionshastigheten eftersom det gör det enkelt för småföretag att fungera.

 

Hur påverkar “destinationsprincipen” för moms redovisning och administration?

Om destinationsprincipen tillämpas skall exportörerna befrias från momsreglerna, då det kommer att innebära noll. Det kan dock orsaka ett kaos i redovisning och administration eftersom det gör allt mycket mer invecklat och komplicerat. I huvudsak, kommer fastställandet av tröskeln att innebära huvudvärk för många i början. Det kommer definitivt att ytterligare påverka priserna och kan orsaka sociala, tekniska och ekonomiska problem, som kommer att komplicera saker och ting ytterligare. BQ Redovisning har en bred erfarenhet inom EU handel, kontakta oss för stöd och rådgivning i ämnet.Lämna ett svar


    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV