När och varför upprättar man en kontrollbalansräkning?

För vilken organisation eller verksamhet som helst är en kontrollbalansräkning ett av de viktiga verktygen för en korrekt ekonomisk rapport. Det kallas också en redogörelse för den finansiella ställningen, och att ha ett betyder att du gör sunda finansiella förfaranden och policyer. Det fungerar genom att beskriva företagets totala tillgångar, mängden eget kapital och de summor som det är skyldig bankerna, långivarna etc. Så, inga fler miniräknare som ger dig huvudvärk!

 

Kontrollbalansräkning

En kontrollbalansräkning är vanligtvis en representation av bolagets eller organisationens tillgångar, dess skulder och aktieinnehavarens kapital. Tillgångar är de erhållna resurserna i tidigare transaktioner (t.ex. kontanter, maskiner eller lager), skulder är kundinlåning och obligationer, och slutligen är aktieinnehavarens kapital skillnaden mellan summa skulder och summa tillgångar.

 

Dess formel är:

Tillgångar = skulder + ägarens eget kapital

 

Men kontrollbalansräkningen har också en hel del begränsningar. Varumärken och trademarks kan t.ex. inte tas med i kontrollbalansräkningsrapporten, även om båda har ett betydande värde. Om de inte erhölls under en affärstransaktion.

 

När det gäller frågan, när en kontrollbalansräkning bör upprättas…

Kontrollbalansräkningen är vanligtvis upprättad eller uppförd vid slutet av bokföringsperioden, t.ex. vid årets slut eller vid kvartalets slut eller vid månadens slut. Bolag, särskilt de som är nya inom området, är skyldiga att slutföra kontrollbalansräkningen före slutet av sin verksamhetscykel eller inom tolv månader.

 

Varför är det viktigt att skapa en kontrollbalansräkning?

Det finns många anledningar till att du bör överväga att använda en kontrollbalansräkning för din nästa finansiella rapport. Kolla in dem nedan!

 

  • Identifierar risk och avkastning

En kontrollbalansräkning kan lista alla dina skulder och tillgångar på ett enda ställe. Å andra sidan, kan det också visa dig när skuldnivåerna i ditt företag är ohållbara. För mycket skulder på din kontrollbalansräkning innebär två saker: antingen deklarerar du konkurs eller uteblir med dina skuldbetalningar.

 

  • Visar användbara nyckeltal

Oavsett om någon överväger att köpa aktier i ditt företag eller om du helt enkelt är orolig för ditt företags hållbarhet eller kredit, kommer en kontrollbalansräkning garanterat att vara ett massivt stöd eftersom det visar ger användbara finansiella nyckeltal. Dessa nyckeltal innefattar kassalikviditeten och det aktuella nyckeltalet.

 

  • Hjälper till att säkra lån och annat kapital åt ditt företag

Människor utanför ditt företag kan få en snabb, tydlig förståelse för den finansiella situationen i ditt företag. Till exempel kommer långivare att kräva en kontrollbalansräkning för att veta kreditvärdigheten och finansiella tillståndet hos ditt företag.

 

  • Avgöra nettoförmögenhet

Nettoförmögenhet är det belopp som ägaren eller investeraren äger från företagets organisation efter att ha räknat bort alla skulder. Det beräknas genom skillnaden mellan tillgångar minus skulder.

 

Det finns andra fördelar med att använda en kontrollbalansräkning utöver ovanstående. Tillsammans med kassaflöde och resultaträkning, måste en kontrollbalansräkning läggas till dina viktiga affärs- eller organisationsverktyg för så många skäl. Bortsett från att bedöma likviditeten och flexibiliteten i ditt företag, ger du också dina investerare en tydlig inblick i den finansiella situationen och driften av ditt företag. Kontakta oss för mer info!

Viktiga länkar: Redovisningsbyrå Stockholm | Räkna ut Aktieutdelning | Konsolidera Verksamheten | Påminnelseavgift Bokföring | Räkna ut Moms | BalansomslutningLämna ett svar


    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV