Efterställt Lån: Vad är det och hur påverkar det bolaget?

Vad gäller vid efterställda lån?

Efterställt Lån: Vad är det och hur påverkar det bolaget?

Lån är en grundpelare i alla företag, särskilt för dem som ännu inte fått sitt stora genomslag i sin bransch. Ett efterställt lån är ett bra exempel. Det hjälper specifikt småföretagare att blomstra eller hålla huvudet över ytan.

När vi säger ett efterställt lån menar vi en typ av skuld som endast betalas av efter att de primära panträtterna har betalats av. Med andra ord är det i en sekundär position till ett primärt lån.

 

Efterställt lån: Grunderna

Låt oss säga att du är en bank, och du har gett Bolag A en efterställd skuld. Men Bolag A gick i konkurs efter en viss tid, vilket inte ger något annat alternativ att betala de pengar som det har förvärvat som ett lån. Som en bank kan du inte att kunna göra anspråk på tillgångar, inkomst, eller något alls från Bolag A, särskilt om du har utfärdat en efterställd obligation. Främst för att du har utfärdat ett efterställt lån. Det är alltså i regel relativt okomplicerat. Alla seniora skulder ska betalas fullt ut från bolagets resultat och tillgångar. Om det finns något kvar får du beloppet för den efterställda skulden.

 

Finns det risker med efterställda lån?

Ja, det efterställda lånet är definitivt en riskabel typ av utlåning. För att inte nämna att det är osäkrat, mer restriktivt, och räntorna är vanligtvis högre (från 13 till 25 procent) än ett standardlån.

Eftersom det är mer riskfyllt bör finansinstitut och banker som tillhandahåller efterställda obligationer vara mycket säkra på företagets välstånd och soliditet innan de distribuerar efterställda obligationer. Större företag eller andra former av affärsenheter skulle kunna låna efterställda skulder.

Egenskaper hos efterställda lån inkluderar vanligtvis högre avslutsavgifter, kortare återbetalningsperioder och ibland alltför höga avgifter.

 

Vad är aktiekapital? Kan du använda det efter att ha investerat det i företaget?

Förutsatt att du vill utöka din fond, finns det bolag som emitterar egna kapitalandelar eller aktier. Du kan också använda detta för att betala av din skuld. Aktiekapital är det belopp som investeras av aktieägarna i ett visst företag i utbyte mot ägarandelar. Det finns olika typer av aktier som aktiebolag utnyttjar:

 

  • Stamaktier – inga särskilda begränsningar eller rättigheter
  • Preferensaktier – innehavare kommer att betalas årlig utdelning innan bolaget utfärdar en betalning till andra aktieägare
  • Inlösbara aktier – ges på ett visst villkor, om bolaget köper tillbaka aktierna vid ett visst datum eller efter en viss tidsperiod
  • Kumulativa aktier – liknar preferensaktier, men bolaget ges möjlighet att överföra utdelningar till nästa år om dessa betalningar inte gjordes under det angivna året

 

Under aktiekapital har vi villkorligt och ovillkorligt aktiekapital. Vad betyder det?

Ovillkorade aktier innebär helt enkelt stamaktier utan villkor. När det gäller villkorade aktier finns det vissa villkor bland aktieägare som måste uppfyllas. Det betyder att aktieavtalet endast är skyldigt att förvärva aktier efter att alla presenterade villkor har uppfyllts.