Vikten av en bra redovisningsbyrå

Varför en redovisningsbyrå är så viktigt för ett företag

Ekonomisk redovisning och en bra redovisningsbyrå är viktigt för företag av alla storlekar. För små-företagare, så händer det dock att ekonomisk redovisning förbises och man inser inte vikten av hur betydande det är för verksamheten. Genom att förstå hur användbar redovisning kan vara för framgången för ett litet företag, kan du fokusera på de kvaliteter som kan ta ditt företag till nya nivåer.

Registrera Transaktioner

En större användning av ekonomisk redovisning har att göra med registrering av transaktioner. Denna funktion för redovisning är också känd som bokföring. Småföretagare använder ekonomisk redovisning för lätt ha möjlighet att se ekonomisk aktivitet inom verksamheten och på så vis hantera och planera för framtida justeringar eller effektiviseringar.

Eftersom redovisning använder ett “double-entry” system, påverkar varje transaktion två konton, som representerar två sidor av en transaktion. Till exempel, om en företagare köper land eller mark för kontanter, skulle denne lägga in en transaktion på mottagarkontot av marken för att representera mottagandet av marken eller landet, och en kredit till kontantkontot för att representera utflödet av pengar man har betalat med. BQ Redovisning skulle som din redovisningsbyrå i Stockholm då hantera redovisningen och registrera de här två transaktionerna så att mottagare och sändare lätt på papper kan se vad som har hänt.

Den här typen av redovisning är viktig för småföretagare eftersom det erbjuder en metod för att enkelt kunna beskriva verksamheten inom ett företag.

Kommunicera extern information

Småföretagare kan använda ekonomisk redovisning för att kommunicera information till externa parter. Människor och organisationer som använder sig av den finansiella informationen av ett företag, men inte en del av företaget, brukar kallas för externa användare av finansiella rapporter. Ägare kommunicerar kring den “finansiella hälsan” och välbefinnandet hos ett företag till externa användare genom finansiella rapporter, som är resultatet av finansiella transaktioner som skapats av redovisning.

Externa användare kommer att granska dessa finansiella rapporter och jämföra resultaten till sina egna förväntningar, som utgör en bedömning av företaget. Gemensamma externa användare är till exempel banker, leverantörer och leasingföretag.

Kommunicera intern information

Medan hanteringsredovisning är mer inriktad mot interna användare, används ekonomisk redovisning även för intern information och kommunikation. Interna användare av redovisning omfattar finansavdelning och medarbetare som kan vara intresserade av vinstdelning eller aktiebaserade löneavtal.

Småföretagare eller de som precis valt att starta aktiebolag, kan använda informationen från redovisningen för att ta del av företagets styrkor och svagheter med de anställda. För små offentliga företag, är ett vanligt mått bolagets aktiekurs. Ägare kan binda bonusar och ersättningar som uppgår till aktiens kurs och uppmuntra de anställdas produktivitet genom detta.

Analys och Jämförelse

Småföretagare kan använda sig av finansiell redovisning av information för att analysera konkurrenter och utvärdera investeringsmöjligheter. Eftersom redovisning styrs av allmänt vedertagna redovisningsprinciper, är de olika finansiella rapporterna för de olika företag jämförbara med varandra. Denna grund ger en standardmetod för analys och jämförelse.

Småföretagare kan beräkna nyckeltal med hjälp av företagets ekonomirapporter, och jämföra nyckeltal för olika riktmärken eller andra konkurrenter. Till sist, medan ekonomirapporter är jämförbara, bör småföretagare utöva en viss försiktighet, eftersom icke-finansiella åtgärder också kan ge en inblick i ett företags ekonomiska hälsa.

Välkommen till Sveriges Tryggaste Redovisningsbyrå

.Lämna ett svar


    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV