Lack of work and reorganization

I en ständigt föränderlig värld är det spännande att driva företag. Samtidigt innebär det stora utmaningar eftersom konkurrensen är stor och man hela tiden måste vara beredd att justera sin verksamhet efter hand. Tyvärr sker det då och då att man måste förändra sin organisation på grund av arbetsbrist och i värsta fall säga upp medarbetare.

 

Vad innebär arbetsbrist i ett företag?

Precis som ordet föreslår så innebär arbetsbrist att företaget helt enkelt inte kan ge en medarbetare tillräckligt med arbete för att täcka upp för den arbetstid som medarbetaren har. Det finns inte nog med arbetsuppgifter för att personen ska ha något att göra hela dagen. Som arbetsgivare är det då möjligt att kunna säga upp en person av orsaken arbetsbrist.

 

Att tänka på vid en uppsägning

Att säga upp en uppskattad medarbetare på grund av arbetsbrist är aldrig roligt. Det finns dock ett par saker man bör tänka på för att på så vis försäkra sig om att man gjort allt man kan för att följa lagar och regler samtidigt som man hanterar uppsägningen på ett så respektfullt vis som möjligt.

 

  • Arbetsbrist är arbetsgivarens egen bedömning men den får endast anges som skäl efter att man provat att omplacera personen som ska sägas upp. Man måste som arbetsgivare alltså försäkra sig om att man provat en omorganisation innan säger upp någon av arbetsbristskäl.

 

  • Påhittad arbetsbrist är ej tillåten. Du måste som arbetsgivare kunna bevisa att det inte är något personligt som ligger bakom arbetsbristuppsägningen i domstol.

 

  • Turordning gäller vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Enkelt sagt innebär detta att den som börjat arbeta på företaget sist är den person som ska sägas upp.

 

  • Du har som arbetsgivare förhandlingsskyldighet med facket innan uppsägningen kan genomföras. Ska du säga upp fem eller fler anställda måste du anmäla ett varsel till Arbetsförmedlingen.

 

  • Sist men inte minst appliceras alltid den uppsägningstid som personen har enligt sitt kontrakt. Lämna goda referenser och försäkra dig om att medarbetaren vet att du gör allt du kan för att han eller hon ska ha en ljus framtid. Se också till att du fyller i blanketter som behövs för en eventuell a-kassa innan personen får ett nytt jobb igen.

 

 

Uppsägningar på grund av arbetsbrist påverkar alla

Självklart är det så att uppsägningen på grund av arbetsbrist påverkar individen mest men även organisationen i stort kommer att påverkas. Tänk på att försäkra dig om att du talar med alla medarbetare så att ni sköter den omorganisation som detta innebär på ett bra sätt. Alla som är kvar på företaget ska fortsatt kunna känna att ni är ett team som gör arbetet tillsammans på allra bästa sätt.

 

Det är inte bara i goda tider som ditt rykte som arbetsgivare påverkar dig utan även i dåliga. Att visa att man är en arbetsgivare att lita på i alla lägen är av högsta vikt för såväl den som måste lämna företaget som de som är kvar. Det kommer att betala sig i längden allt eftersom ditt företag utvecklas och växer igen. Hos BQ Redovisning hittar du alltid hängivna medarbetare som du kan diskutera regler och lagar som rör arbetsbrist med. Kontakta oss här.Leave a Reply


    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV