Arbetsgivaravgift

Arbetsgivaravgift – Vad är det?

Arbetsgivaravgiften är en avgift som arbetsgivaren betalar för sina anställda i Sverige. Det är en avgift som finns för att finansiera socialförsäkringssystemet i Sverige. En arbetsgivare måste betala arbetsgivaravgifter för alla anställda som jobbar mer än 20 timmar varje månad och tjänar mer än 10 000 kronor varje år.

Hur mycket är arbetsgivaravgiften?

Arbetsgivaravgiften består av flera delar och beräknas utifrån den anställdas lön. För närvarande, år 2021, är arbetsgivaravgiften 31,42% av den anställdas bruttolön (innan skatt). Den består av följande delar:

 • Pensionsavgift – 7,08%
 • Ålderspensionsavgift – 2,61%
 • Sjukförsäkringsavgift – 2,60%
 • Arbetsskadeförsäkring – 0,10%
 • Ålderspensionsavgift till staten – 0,28%
 • Övriga försäkringsavgifter – 0,50%
 • Trängselskatt – 0,15-0,35% (beroende på kommun)
 • Arbetsgivaravgift till kommun – varierar mellan kommunerna
 • Arbetsgivaravgift till landsting/region – varierar mellan regionerna

Vad används pengarna till?

Pengarna som arbetsgivaren betalar in i form av arbetsgivaravgifter går till finansiering av det svenska socialförsäkringssystemet. Det innebär att pengarna används för att finansiera till exempel sjukvård, försäkringar för arbetsolyckor, pensioner och föräldraförsäkring.

Varför är det viktigt att betala arbetsgivaravgift?

Det är viktigt att betala arbetsgivaravgift eftersom det ger anställda försäkringsskydd och bidrar till finansiering av det svenska sociala trygghetssystemet. Utan arbetsgivaravgifter skulle vi inte ha tillräckligt med pengar för att finansiera sjukvård, pensioner, arbetslöshetsersättning och andra typer av försäkringar som skyddar oss när vi blir sjuka, skadade eller förlorar våra jobb.

Hur betalar man arbetsgivaravgift?

Arbetsgivaravgiften betalas månadsvis till Skatteverket och redovisas på den så kallade arbetsgivardeklarationen. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att avgiften betalas varje månad och att korrekta uppgifter lämnas i arbetsgivardeklarationen.

Sammanfattning

Arbetsgivaravgiften är en avgift som arbetsgivaren betalar för sina anställda i Sverige. Avgiften finansierar det svenska socialförsäkringssystemet och används bland annat för att finansiera sjukvård, pensioner och försäkringar för arbetsolyckor. Arbetsgivarens ansvar att betala arbetsgivaravgift varje månad och att lämna korrekta uppgifter i arbetsgivardeklarationen. Det är viktigt att betala arbetsgivaravgift för att säkerställa att vi har ett fungerande socialt trygghetssystem i Sverige.
  Prenumerera på nyheter   Bifoga ditt CV