Betalningsförmåga

Företagets Betalningsförmåga – Hur man fastställer och förbättrar den

Ett företags betalningsförmåga är ett mått på företagets förmåga att betala av sina skulder. Det är
avgörande för företagets ekonomiska framgång, eftersom det avgör huruvida ett företag har råd att
betala för sina räkningar, inklusive lönecheckar, leverantörsfakturor och skatter.

Det är också en viktig faktor i huruvida företaget kan bli beviljad lån från olika sorters långivare och
till vilken ränta.

För att fastställa ett företags betalningsförmåga finns det specifika metoder som används. Det finns
också en rad olika strategier som kan användas för att förbättra betalningsförmågan. Nedan följer en
överblick över hur man fastställer betalningsförmågan och hur man kan förbättrar den.

Att fastställa betalningsförmågan

För att kunna fastställa företagets betalningsförmåga måste man först och främst ta reda på hur
mycket skuld företaget redan har. Det finns två mått som används för att göra detta:
skuldsättningsgraden och eget kapitalandelen.
Skuldsättningsgraden är förhållandet mellan skuld och eget kapital. Det kan beräknas genom att ta
skulden och dela den med eget kapital. Om skuldsättningsgraden är hög, betyder det att företaget är
skuldsatt.
Eget kapitalandelen är det förhållandet mellan eget kapital och totala tillgångar. Det beräknas
genom att ta eget kapital och dela det med totala tillgångar. Om eget kapitalandelen är låg, betyder
det att företaget har lite eget kapital, vilket kan leda till problem med betalningar.

Exempel: Om ett företag har skulder på 100 000 sek och eget kapital på 500 000 sek, skulle deras
skuldsättningsgrad vara 100 000 sek / 500 000 sek = 0,2. Om företaget har tillgångar på 1 miljon sek
och eget kapital på 500 000 sek, skulle deras eget kapitalandel vara 500 000 sek / 1 miljon sek = 0,5.

Att förbättra Betalningsförmågan

Ett företags betalningsförmåga kan förbättras genom att minska skulden och öka eget kapital. Nedan
kan du läsa om några olika strategier som kan användas för att göra detta:

• Använd kontanta tillgångar: Företag kan använda sina kontanta tillgångar för att betala av sina
skulder. Detta är en effektiv strategi eftersom den direkt minskar skulden.

• Öka inkomster: Företag kan öka sina inkomster genom att boosta försäljningen och/eller minska
sina kostnader och utgifter. Detta ökar företagets tillgångar, vilket samtidigt också ökar företagets
förmåga att av sina betala skulder.

• Bättre skuldhantering: Företag kan också förbättra sin skuldhantering genom att öka
betalningsvilligheten hos sina kreditgivare. De kan också förbättra sina kreditarrangemang genom
att förhandla om längre betalningstider eller lägre räntor.

• Eget kapital: Företag kan öka sina eget kapital genom att skaffa investerare. De kan också använda
sina överskott för att öka sitt eget kapital.

Sammanfattning

Ett företags betalningsförmåga är ett viktigt mått på företagets ekonomiska framgång. Det visar helt
enkelt på företagets förmåga att betala tillbaka sina skulder. Ett företag kan fastställa sin
betalningsförmåga genom att ta reda på skuldsättningsgraden och eget kapitalandelen. Företag kan
bättra på sin betalningsförmåga genom att minska skulder och öka eget kapital. Strategier som kan
användas för att göra detta inkluderar att använda kontanta tillgångar, boosta inkomster, bättre
skuldhantering och att öka eget kapital.
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV