Borgenär

Borgenär

En borgenär är en person eller organisation som har tillgångar som lånas ut till en annan person eller organisation, känd som låntagaren. Borgenären är den person som lånar ut pengar eller tillgångar till låntagaren och har rätt att kräva tillbaka det lånade beloppet under förutsättning att alla avtalade villkor har uppfyllts.

Beroende på borgenärens roll kan det finnas olika typer av borgenärer. En långivare är en typ av borgenär som lånar ut pengar till en låntagare med löfte om avkastning genom ränta. Banker är vanligtvis långivare, men det finns också många andra organisationer och individer som kan fungera som långivare.

En annan typ av borgenär är leverantören. Leverantörer är ofta borgenärer i den bemärkelsen att de levererar varor eller tjänster till en annan organisation med betalning som senare. Leverantörer kan vara allt från småföretagare till multinationella företag som förser stora organisationer med varor och tjänster.

Om en organisation eller person misslyckas med att uppfylla åtaganden gentemot en borgenär, har borgenären rätt att vidta åtgärder för att få tillbaka det lånade beloppet. Åtgärderna som en borgenär kan ta kan variera beroende på avtalet mellan långivaren och låntagaren, men de kan inkludera:

Stämningsansökan

En borgenär kan välja att lämna in en stämningsansökan mot låntagaren för att tvinga dem att betala tillbaka det lånade beloppet.

Utmätning

En annan åtgärd som en borgenär kan vidta är att ansöka om utmätning av tillgångar som tillhör låntagaren. Detta kan inkludera allt från kontanter och bankkonton till fastigheter och fordon.

Konkursansökan

Om en organisation eller person är skyldig stora belopp till flera borgenärer samtidigt kan det hända att en borgenär ansöker om konkurs för den skyldiga organisationen eller personen. Detta innebär vanligtvis att alla tillgångar säljs för att betala tillbaka de öppna skulderna.

En borgenär spelar en viktig roll i ekonomin genom att ge människor och organisationer möjlighet att ta ut lån och därmed främja ekonomisk aktivitet. Men det är också viktigt att låntagare är medvetna om vilka åtaganden de tar på sig och att de uppfyller dessa åtaganden för att undvika negativa konsekvenser.
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV