Brutet räkenskapsår

Brutet räkenskapsår

En vanlig term inom redovisning är ett brutet räkenskapsår. Detta innebär helt enkelt att räkenskapsåret inte följer kalenderåret utan avviker från detta. Detta är vanligt inom företag och organisationer och kan ha flera olika motiv.

Varför följer vissa företag ett brutet räkenskapsår?

En av de vanligaste anledningarna till att företag eller organisationer väljer att ha ett brutet räkenskapsår är för att det passar bättre med deras verksamhet. Till exempel kan ett företag som är säsongsbetonat vilja ha ett brutet räkenskapsår som börjar och slutar på ett annat datum än kalenderåret. Detta kan underlätta för företaget att planera och följa upp sin verksamhet på ett bättre sätt.

En annan anledning kan vara att företaget vill synka sitt bokslut med ett visst tillfälle, såsom en större investering eller planerad utdelning av aktier.

Hur påverkar ett brutet räkenskapsår redovisningen?

När ett företag har ett brutet räkenskapsår innebär det att det måste göra en extra bokslutföring och rapportering. Detta beror på att bokföringen och redovisningen behöver anpassas efter det brutna räkenskapsåret. Det innebär också att jämförelse med andra företags årsredovisningar blir lite mer komplicerat då de flesta företag följer kalenderåret.

Sammanfattning

Att ha ett brutet räkenskapsår är vanligt förekommande hos företag och organisationer. Det kan ha flera olika anledningar, såsom att det passar bättre med deras verksamhet eller att de vill synka sitt bokslut med ett visst tillfälle. Detta påverkar redovisningen på så sätt att det genererar extra arbeten med bokslut och rapportering. Trots detta är det viktigt att ha koll på sitt räkenskapsår och ha aktuell information för att kunna fatta väl underbyggda beslut.

Kommentar

  • Brutet räkenskapsår är relativt vanligt förekommande.
  • Det kan ha flera olika motiv: kan passa bättre med verksamheten eller att synka bokslut med ett visst tillfälle.
  • Det innebär extra bokföring och rapportering.
  • Jämförelse med andra företags årsredovisningar kan bli lite mer komplicerat då de flesta företag följer kalenderåret.    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV