Brutto

Brutto – Vad är det?

Brutto är en vanlig term i ekonomiska sammanhang och refererar till en summa före avdrag för skatter och andra kostnader. Ordet brutto kommer från latinets ”brutus” vilket betyder rå, ofin eller obearbetad.

Bruttoinkomst

Inom ekonomi används termen brutto ofta för att beskriva inkomster och utgifter. En persons bruttoinkomst är den totala summan av all lön eller andra intäkter som personen har tjänat, utan att några avdrag har gjorts.

Det är viktigt att notera att bruttoinkomst inte är samma sak som nettointäkt. Nettointäkt är summan som återstår efter att skatter och andra avdrag har tagits bort från bruttoinkomsten.

Bruttoresultat

Bruttoresultat är inom företagsekonomi en annan vanligt förekommande term, som avser företagets intäkter minus dess direktrelaterade kostnader. Detta inkluderar material, arbetskraft och andra kostnader som är direkt kopplade till produktion eller försäljning av företagets varor eller tjänster.

Bruttoresultat används för att beräkna företagets bruttomarginal, vilket är en viktig indikator på företagets lönsamhet.

Brutto kapital

Brutto kapital är en term som används inom finans och ekonomi, och syftar på det totala värdet av en persons tillgångar före avdrag för skulder och andra kostnader.

Detta inkluderar fastigheter, fordon, aktier och andra investeringar. Genom att beräkna brutto kapital kan man få en bättre uppfattning om ens totala tillgångar och därmed skapa en mer realistisk ekonomisk plan för framtiden.

Att förstå begreppet brutto är viktigt för att kunna navigera i ekonomiska sammanhang. Genom att förstå skillnaden mellan brutto och netto, kan man göra bättre ekonomiska val och undvika oväntade kostnader eller skulder. Så se till att du inte missar dessa viktiga begrepp, när du gör dina ekonomiska planer.
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV