Debet

Debet

När det handlar om banktjänster är det många som stöter på ordet ”debet”. Det är ett ord som syftar till ett begrepp inom ekonomi och som är helt avgörande för till exempel bankkort och betalningslösningar. Här förklarar vi debet mer ingående.

Vad innebär debet?

Debet är en grundläggande term inom ekonomi och används för att beskriva en ekonomisk transaktion. Ordet betyder helt enkelt att skulden har ökat eller att en kostnad har tillkommit. Det innebär att beloppet på ditt konto har minskat, och det är den ekonomiska effekten av debet.

Debet används ofta inom banktjänster, till exempel när du betalar med kort i en butik eller gör överföringar mellan konton. Det spelar ingen roll om det är ett kreditkort eller bankkort, för vid varje transaktion sker en debet där pengarna dras från ditt konto.

Hur fungerar debetkort?

Debetkort är en typ av betalningskort som kopplas direkt till ditt bankkonto och är den vanligaste typen av kort i Sverige. När du betalar med ditt debetkort dras pengarna direkt från ditt konto i realtid. Det innebär att du alltid ser saldo på ditt konto efter en transaktion.

Ett debetkort är särskilt bra för att hindra dig från att hamna i skuld med kreditkort. Med ett kreditkort får du en kreditplan och en faktura, varvid kännbar skuld kan uppstår. Med ett debetkort har du råd med allt du har på kortet och ingen faktura kommer med.

Vad är skillnaden mellan debet och kredit?

Debet är alltså när beloppet dras från ditt konto när en transaktion sker, medan kredit är när pengarna lånas ut till dig för att sedan betalas tillbaka inom en överenskommen tidsperiod. Det innebär att beloppet läggs på din skuld, till exempel när du betalar med ett kreditkort.

Det finns alltså tydliga skillnader mellan debet och kredit, och det är viktigt att förstå skillnaderna för att kunna hantera sin ekonomi på ett klokt sätt.

Sammanfattning

Debet är ett viktigt begrepp inom banktjänster, och det är viktigt att förstå dess innebörd för att kunna hantera sin ekonomi på ett klokt sätt. Med ett debetkort betalar du direkt från ditt konto och hindras därmed från att hamna i skuld. Det är viktigt att skilja mellan debet och kredit för att ha en sund ekonomi.
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV