Deklaration

Deklaration – vad är det?

Deklaration är en process där man redovisar sina inkomster, utgifter och kapital till Skatteverket. Det är ett viktigt steg för alla som bor och arbetar i Sverige, oavsett om man är anställd eller egen företagare.

Vem behöver deklarera?

Alla personer som bor i Sverige och har en taxerad inkomst måste deklarera. Detta inkluderar även personer som har fått studielån eller arbetslöshetsersättning under året.

Om man är egen företagare eller har en enskild firma, måste man också deklarera företagsresultatet. För bostadsrättsföreningar, ideella organisationer och stiftelser gäller också vissa deklarationskrav.

Hur deklarerar man?

Deklarationen görs numera enklast digitalt på Skatteverkets hemsida. Man loggar in med BankID och följer de instruktioner som finns där. Det går också att deklarera på papper, men då behöver man be om en blankett från Skatteverket.

När ska man deklarera?

Deklarationen ska vara inne senast den 2 maj varje år. Om man behöver göra ändringar i sin deklaration kan man göra det fram till den 3 november samma år.

Om man inte deklarerar i tid kan man få förseningsavgift. Om man inte deklarerar alls kan det leda till en mer allvarlig situation, där man riskerar att vara skyldig att betala skatt på en högre summa än vad man egentligen borde.

Vad ska man deklarera?

I deklarationen ska man redovisa sin inkomst, det vill säga vad man har tjänat under året. Det är viktigt att även inkludera eventuella andra inkomstkällor, som aktieutdelningar eller kapitalvinster.

Därefter redovisas också utgifter som man kan få skattereduktion för, såsom resor till och från jobbet, fackföreningsavgift och ränteutgifter på lån för bostad.

Vad händer efter deklarationen?

Efter deklarationen kommer Skatteverket att granska den för att se om allt stämmer. Om man har gjort felaktigheter kan man bli återbetalningsskyldig eller riskera att få en skatteskuld.

Om man får godkänt på sin deklaration kommer man att få tillbaka eventuell för mycket betald skatt inom några veckor. Annars kommer man att få en faktura på det belopp som man är skyldig att betala.

Sammanfattning

Deklaration är en nödvändig process för alla som bor och arbetar i Sverige. Det är viktigt att göra det korrekt och i tid för att undvika eventuella sanktioner eller skatteskulder. Genom att deklarera kan man också få tillbaka eventuell för mycket betald skatt, vilket är viktigt för den personliga ekonomin.
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV