Dubbel bokföring

Dubbel bokföring: Vad det innebär och hur det fungerar

När det kommer till ekonomisk redovisning är dubbel bokföring en metod som många företag och organisationer använder sig av. Konceptet här är enkelt – varje ekonomisk händelse som sker dokumenteras på två olika ledgers, eller konton, för att säkerställa att alla transaktioner är korrekt dokumenterade och balanserade.

Vad är dubbel bokföring?

Dubbel bokföring är en grundläggande princip inom ekonomisk redovisning, och är en metod som grundas på att varje ekonomisk händelse alltid påverkar två konton. På ena sidan registreras ett klokt benämnt debet-konto, medan andra sidan bokförs på ett kredit-konto. Oavsett om det är intäkter eller utgifter, och oavsett vilken typ av verksamhet som sker, så får varje transaktion dokumenteras på detta sätt.

Med hjälp av systemet kan man enkelt spåra vilka transaktioner som har skett och varför, och också upprätta en balansräkning och resultatrapport som visar hur företaget har presterat under en given tidsperiod. Dubbel bokföring ger också en högre grad av precision, vilket förbättrar företagets redovisningsprocesser och minskar riskerna för fel och missförstånd.

Hur fungerar dubbel bokföring?

För att bokföra en transaktion efter dubbel bokföringsprincipen så måste varje debitering ha ett motsvarande kreditbelopp. Till exempel, om företaget säljer en vara för $100, då måste det debitera kundens konto med $100 och kreditera lagerkontot med samma summa. Detta balanserar båda kontona.

Detta system kan verka komplicerat, men det finns programvaror och bokföringssystem som kan hantera bokföringen helt automatiskt. Bokföringssystem hjälper bokförare att hålla koll på debet och kredittransaktioner, och balanserar alla konton för att förhindra fel. Systemet kan också automatiskt skapa finansiella rapporter för att ge företagsledningen en djupare förståelse för företagets ekonomiska situation.

Fördelar och nackdelar

Som med alla ekonomiska metoder har dubbel bokföring både fördelar och nackdelar. En av fördelarna är att det gör det enklare för företaget att upprätta en korrekt balansräkning och resultatrapport, som i sin tur kan visa om verksamheten är lönsam eller ej. De flesta revisorer hävdar att systemet gör det enklare för dem att granska företags ekonomiska rapporter, eftersom det är enkelt att se alla transaktioner som rör ett visst konto.

En av nackdelarna med systemet är att det kräver en viss grad av kunskap för att användas korrekt, speciellt för små företag som kanske inte har resurserna att anställa en bokförare. Ett annat problem är att det tar tid att hålla koll på alla transaktionerna, vilket kan vara både tidskrävande och kostsamt.

Slutligen kan man säga att dubbel bokföring är en grundläggande princip inom ekonomisk redovisning. Genom att använda systemet kan företag och organisationer minimera risken för fel och säkerställa bättre finansiell planering. Även om det finns nackdelar, kan de flesta företag dra fördel av att använda dubbel bokföring.
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV