Eget kapital

Eget kapital – en grundläggande förutsättning för företagsverksamhet

Eget kapital är en grundläggande förutsättning för att kunna driva ett företag. Det är den summa av tillgångar som företaget äger efter att alla skulder har dragits av. Med andra ord är det den del av företagets tillgångar som inte är belånade. Eget kapital kan komma från olika källor, såsom insättningar från ägarna, obeskattade reserver, samt intjänade vinster som inte har fördelats ut till ägarna.

Insättningar från ägarna

Den vanligaste källan till eget kapital är insättningar från ägarna. Det kan handla om insättningar från en enskild ägare eller från en grupp av ägare. Dessa insättningar kan ske både i form av kontanter och tillgångar. Till exempel kan en ägare sätta in pengar direkt i företaget eller genom att överföra tillgångar som exempelvis en fastighet eller en aktieportfölj.

Obeskattade reserver

Eget kapital kan även komma från obeskattade reserver. Detta är vinster som tidigare år har uppkommit i företaget och som inte har beskattats. De obeskattade reserverna kan antingen bli kvar i företaget som en del av det egna kapitalet eller delas ut till ägarna i form av utdelning.

Intjänade vinster som inte har fördelats ut till ägarna

Eget kapital kan också bestå av intjänade vinster som inte har fördelats ut till ägarna. Detta kan, precis som med obeskattade reserver, ske genom att företaget behåller vinsten som en del av det egna kapitalet eller att den delas ut till ägarna som utdelning.

Vad är skillnaden mellan eget kapital och främmande kapital?

Eget kapital står i motsats till främmande kapital. Främmande kapital är den del av företagets tillgångar som är belånade. Det är med andra ord lån som företaget har tagit från banker, långivare eller andra kreditgivare för att finansiera verksamheten. Till skillnad från eget kapital måste företaget betala ränta på det främmande kapitalet, vilket påverkar företagets vinst och förlustresultat.

Vilken roll spelar eget kapital för företagets ekonomi?

Eget kapital är en viktig faktor för företagets ekonomi. Genom att ha tillräckligt med eget kapital har företaget en större finansiell stabilitet och mer utrymme för att investera i framtida tillväxt och utveckling. Eget kapital ger även företaget möjlighet att klara av svåra tider, såsom en recession eller en annan ekonomisk kris.

Sammanfattning

Eget kapital är den del av företagets tillgångar som inte är belånade. Det kan komma från olika källor såsom insättningar från ägarna, obeskattade reserver och intjänade vinster som inte har fördelats ut till ägarna. Eget kapital är viktigt för företagets finansiella stabilitet och möjlighet att investera i framtida tillväxt och utveckling.
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV