Enskild firma

Enskild firma

En enskild firma är en form av företagande där en person driver verksamheten. Den enskilda firman är den vanligaste företagsformen i Sverige, vilket beror på dess enkelhet och kostnadseffektivitet. En enskild firma kan ha olika inriktningar och bedriva olika typer av verksamheter.

Registrering av enskild firma

För att starta en enskild firma måste du först registrera den hos Bolagsverket. Registreringen görs enkelt online och kräver inga stora kostnader. Ett organisationsnummer tilldelas och du är nu officiellt en egen företagare. Det är viktigt att notera att vid en enskild firma är det samma person som driver företaget och som är ansvarig för all verksamhet och eventuell skuld.

Räkenskaper och redovisning

En enskild firma behöver inte upprätta årsredovisning på samma sätt som aktiebolag eller andra företagsformer. Du som företagare ansvarar själv för att hålla ordning på dina räkenskaper, vilket innebär att du måste ha koll på de ekonomiska aspekterna av din verksamhet. Det finns program och appar som kan hjälpa dig med detta, men det är bra att ha grunderna i bokföring och redovisning.

Skatter och avgifter

En enskild firma betalar skatt på samma sätt som en privatperson. Det innebär att du som enskild företagare betalar både inkomstskatt och sociala avgifter. Dessa betalas en gång i månaden och det kan vara bra att ha en buffert för att klara av utgifterna. Eftersom enskilda firman inte har några anställda slipper du som egen företagare att betala arbetsgivaravgifter, vilket kan innebära en stor ekonomisk fördel.

Risker och fördelar

En av fördelarna med att driva en enskild firma är att det är en relativt enkel och billig företagsform. Du kan också själv bestämma över din verksamhet och ta alla besluten själv. Däremot innebär det också att du själv är ansvarig för eventuella skulder och ekonomiska problem som kan uppstå. Det finns ingen separation mellan den enskilda firman och dig som person, vilket innebär en högre personlig risk.

Sammanfattning

En enskild firma är en vanlig och enkel företagsform i Sverige. Företagsformen innebär att du som egen företagare har fullt ansvar för verksamheten och räkenskaperna. En enskild firma betalar skatt enligt samma principer som en privatperson, med undantag för arbetsgivaravgifter. Det finns både fördelar och risker med att driva en enskild firma, men om du är redo att ta på dig ansvaret kan det vara en bra och flexibel företagsform.
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV