FA-skatt

FA-skatt

FA-skatt är en förkortning för F-skattesedel, vilket är ett bevis på att en person är egen företagare och att denne ska betala skatt på sin verksamhet. Att ha en F-skattesedel är ett krav för att få fakturera som egen företagare.

Vem behöver FA-skatt?

Alla som bedriver näringsverksamhet som enskild näringsidkare behöver en F-skattesedel. Detta gäller även personer som bedriver verksamhet som frilansare eller har en enskild firma. För att ansöka om F-skattesedel behöver man fylla i en särskild blankett och skicka in till Skatteverket.

Vad är syftet med FA-skatt?

Syftet med F-skattesedeln är att säkerställa att den som bedriver näringsverksamhet betalar rätt skatt och att personen är egen företagare. F-skattesedeln skiljer sig från vanlig skattesedel genom att den avser näringsverksamhet och inte arbete som anställd. Det innebär att den som har en F-skattesedel är ansvarig för sin egen skatt och sociala avgifter.

Hur fungerar det med skatt?

Som egen företagare måste man själv betala in sin preliminärskatt och efterskatt. Till skillnad från anställda där arbetsgivaren drar av skatten från lönen, är det som egen företagare upp till dig att betala in preliminärskatt. Efterskatt betalas sedan i samband med att årsredovisningen sker och skickas in till Skatteverket.

Vilka fördelar finns med FA-skatt?

Att ha en F-skattesedel innebär att man kan fakturera som egen företagare och att man är ansvarig för sin egen skatt och sociala avgifter. Det ger också möjlighet att dra av kostnader som är kopplade till verksamheten, exempelvis kostnader för datorer, kontorsmaterial och resor.

Försäljning till utlandet

Försäljning till utlandet är också en fördel med att ha en F-skattesedel. En person med F-skattesedel kan sälja varor eller tjänster till en kund utomlands utan att lägga på mervärdesskatt på fakturan. Detta gäller dock bara om köparen är momsregistrerad inom EU.

Sammanfattning

FA-skatt står för F-skattesedel och är ett bevis på att en person är egen företagare och ska betala skatt på sin verksamhet. Att ha en F-skattesedel är ett krav för att få fakturera som egen företagare och ger även möjlighet till avdrag på kostnader som är kopplade till verksamheten.
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV