Faktura

Faktura

Faktura är ett viktigt dokument inom företagande och handel. Det är en betalningsuppmaning som säljaren sänder till köparen för att kräva betalning för en produkt eller tjänst. Fakturan innehåller information om vad som har köpts, till vilket pris och vilken betalningstid som gäller.

Vad ska stå på en faktura?

En faktura ska innehålla följande uppgifter:

  • Säljarens och köparens namn och kontaktuppgifter
  • Fakturadatum och fakturanummer
  • Vad som har köpts, till vilket pris och eventuell moms
  • Betalningstid och eventuella påminnelser eller dröjsmålsräntor

Att ha en korrekt utförd faktura är inte bara viktigt för att kräva betalning utan också för bokföringen. En faktura är en viktig pappershandling som företagare behöver spara för att kunna redovisa försäljningen till Skatteverket.

Vad är en e-faktura?

En e-faktura är en faktura som skickas elektroniskt istället för att skickas med posten. Det finns flera fördelar med att använda en e-faktura både för säljaren och köparen.

För säljaren innebär det en effektivisering av faktureringsprocessen då den spar tid och minskar risken för felaktigheter. För köparen innebär det att den får fakturan direkt i sin internetbank vilket gör att betalningen kan utföras direkt och det blir mindre risk för att fakturan glöms bort och leder till påminnelser.

Vad är en faktureringsavgift?

En faktureringsavgift är en avgift som säljaren kan ta ut för att täcka kostnaderna för att skicka fakturan. Det är dock inte tillåtet att ta ut en faktureringsavgift om det inte finns en särskild överenskommelse mellan säljaren och köparen om detta.

Det är viktigt att notera att en faktureringsavgift inte får vara högre än vad det faktiskt kostar att skicka fakturan. Om säljaren tar ut en för hög faktureringsavgift kan det anses som otillbörligt och kan leda till påföljder.

I vissa fall kan det även finnas andra avgifter kopplade till fakturering, exempelvis en påminnelseavgift för sent betalda fakturor.

Sammanfattning

Fakturan är ett viktigt dokument i företagande och handel som kräver en korrekt utförande för bokföring och betalning. En e-faktura kan vara ett effektivt sätt att skicka fakturor och undvika onödiga kostnader. Faktureringsavgifter och annan avgifter kopplade till fakturering måste alltid uppges tydligt och får inte vara högre än vad som är rimligt.
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV