Fakturabelåning

Fakturabelåning – en finansieringslösning för företag

Fakturabelåning är en finansieringslösning som är till för att hjälpa företag att få in pengar när det råder likviditetsbrist. Det kan handla om enkla faktoreringsproblem till större kreditrisker där det är svårt att få de pengarna som kan behövas för att driva företaget framåt. Fakturabelåning är en flexibel finansieringslösning som passar för både små och stora företag.

Vad är fakturabelåning?

Fakturabelåning innebär att ett företag låter en extern part ta över hanteringen av sin fakturering. Den externa parten är vanligtvis en finansiell institution som erbjuder fakturabelåning, och denne köper därefter in fakturorna från det aktuella företaget. Företaget får då ett större ekonomiskt utrymme, eftersom det slipper vänta på att få betalt för utfört arbete.

Vanligtvis går det till så att företaget säljer fakturorna till en förfallodag och till ett lägre belopp än vad fakturan egentligen är värd. Summan det säljs för kallas faktureringsdispositionen som är en avgift som betalas till finansiären. Uttryckt i procent kan det variera mellan 1-5%, beroende på vilket företag man väljer. När förfallodagen inträffar får finansiären betalt istället för företaget som gjort upp fakturan. På så sätt får företaget in pengar direkt, vilket säkerställer att det kan betala vidare löpande kostnader.

Fakturabelåning passar inte alla

Det finns dock några företag som fakturabelåning inte lämpar sig för. Till exempel om företaget inte har några kunder, eller om kunderna har betalningsanmärkningar. I de fallen är det svårt att ta in pengar eftersom fakturorna inte kan köpas av en tredje part.

Fördelar med fakturabelåning

Fakturabelåning har många fördelar, och här är några av de främsta:

– Det ger företag större finansiell flexibilitet genom att tillhandahålla direkt likviditet, vilket säkerställer att det finns möjligheter att fortsätta en stabilitet, även när betalningarna uteblir.

– Det minskar företagets administrativa uppgifter vilket i sin tur sparar tid och pengar som kan användas för andra aspekter av verksamheten.

– Företaget behåller sin kundbas och relationen till kunderna som vanligt.

Fakturabelåning kan även hjälpa företag att skapa en positiv kreditvärdighet, som kan leda till möjligheter att låna till bättre villkor vid senare tillfälle.

Slutsats

Fakturabelåning är en väl beprövad finansieringslösning för företag som har en god kundbas och en balanserad kassaflöde. Det är en effektiv källa till finansiering som fungerar som en bro över svåra tider när det finns ett kortsiktigt behov av likvida medel för att driva verksamheten framåt.

Lista:

– Fakturabelåning är en finansieringslösning för företag som behöver få in pengar när det råder likviditetsbrist.
– Företag säljer fakturor till en finansiell institution som sedan betalar ut 83% av fakturans värde till företaget.
– Fakturabelåning passar inte alla företag, till exempel om företaget inte har några kunder eller om kunderna har betalningsanmärkningar.
– Fakturabelåning ger företag större finansiell flexibilitet, mindre administrativa uppgifter och möjlighet att behålla kundrelationerna.
– Fakturabelåning kan också hjälpa företag att skapa en positiv kreditvärdighet.
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV