FIFO

FIFO

FIFO (först in, först ut) är en metod som används för att hantera lager av varor eller material. Det är den vanligaste metoden för lagerhantering som används av företag runt om i världen.

Hur fungerar det?

FIFO innebär att de varor som först anländer till lagret också ska bli de första som skickas ut. Varorna placeras i en linje, där den äldsta varan finns längst fram och den nyaste längst bak. När det är dags att skicka ut en produkt, tas den första varan i linjen och skickas vidare till kund.

Fördelar med FIFO

FIFO-metoden är fördelaktig av flera skäl. De viktigaste fördelarna är:

 • FIFO hjälper till att undvika äldre produkter från att bli för gammal i lagret, vilket kan leda till förluster och slöseri.
 • FIFO är en enkel och effektiv metod för lagerhantering som minskar risken för misstag och förbättrar produktiviteten.
 • FIFO följer en rättvis och logisk ordning som hjälper till att förhindra bedrägeri och stöld.

Nackdelar med FIFO

FIFO har vissa nackdelar. De vanligaste nackdelarna med metoden är:

 • FIFO kan leda till högre kostnader, eftersom de äldre varorna i lagret kan ha en högre kostnad än de nyare varorna som ska säljas först.
 • FIFO fungerar inte alltid bra när det gäller produkter med en kort hållbarhetstid eller begränsad livslängd.
 • FIFO kan bli svårt att hantera om lagret är fullt och det finns många varor med olika utgångsdatum

Var används FIFO?

FIFO-metoden används i många olika branscher och inom många typer av företag. Det är vanligt att hitta FIFO i detaljhandeln, livsmedelsindustrin och inom tillverkning av elektronik och medicin. Det är också en vanlig metod för lagerhantering inom militären och inom sjukvård.

Summering

FIFO (först in, först ut) är en metod för att hantera lager av varor eller material. Metoden följer en logisk ordning, där äldre varor är placerade längst fram och skickas ut först. FIFO-metoden minskar risken för förluster och slöseri, det förbättrar produktiviteten och minskar risken för bedrägeri och stöld. Även om det finns några nackdelar med metoden, är det fortfarande den vanligaste metoden för lagerhantering i företag runt om i världen.
  Prenumerera på nyheter   Bifoga ditt CV