Firmatecknare

Firmatecknare

En firmatecknare är en person som efter utnämning är behörig att företräda ett företag i affärsmässiga transaktioner genom att sätta sin underskrift på avtal och andra dokument.

Hur utses en firmatecknare?

En firmatecknare utses av styrelsen eller den som företagets stadgar utser till att utse firmatecknare. I vissa fall utser företagsägaren en person som firmatecknare.

Vad är firmatecknarfullmakt?

För att en person ska kunna agera som firmatecknare krävs det oftast en firmatecknarfullmakt, som är ett dokument som ger personen i fråga rätt att agera som företagets företrädare i affärsmässiga transaktioner.

Vilket ansvar har en firmatecknare?

En firmatecknare har ett stort ansvar då hen agerar som företagets företrädare. Det är viktigt att firmatecknaren följer företagets stadgar och riktlinjer för att undvika eventuella skador eller förluster för företaget.

Vilka typer av firmatecknare finns det?

Det finns två typer av firmatecknare: enskild firmatecknare och gemensam firmatecknare. En enskild firmatecknare är behörig att företräda företaget på egen hand medan en gemensam firmatecknare kräver att minst två av företagets firmatecknare agerar tillsammans.

Kan en firmatecknare avsättas?

Ja, en firmatecknare kan avsättas antingen av styrelsen eller genom företagets stadgar. Om en firmatecknare agerar mot företagets bästa intresse kan hen avsättas från sin roll.

Sammanfattning:

En firmatecknare är en person som har utnämnts av företaget för att agera som företagets företrädare genom att sätta sin underskrift på avtal och andra dokument. För att kunna agera som firmatecknare krävs det oftast en firmatecknarfullmakt. En firmatecknare har ett stort ansvar och kan avsättas om hen agerar mot företagets bästa intresse. Det finns två typer av firmatecknare: enskild och gemensam.
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV