Förenklat årsbokslut

Förenklat årsbokslut

Vid bokslutsåret önskar alla företagare att så snabbt som möjligt redovisa företagets ekonomiska situation under året som gått. Ett årsbokslut visar hur det har gått för företaget under året och därmed också hur mycket företaget har tjänat, vad som har kostat och hur det fördelar sig på olika poster. Förenklat årsbokslut innebär att en mindre detaljerad version av årsbokslutet avges, och för vissa företag kan detta räcka.

Förenklat årsbokslut – vad krävs?

Förenklat årsbokslut kan göras av små aktiebolag och handelsbolag. De måste dock uppfylla följande krav:

 1. Företagets nettoomsättning får inte överstiga 40 miljoner kronor
 2. Bolagets balansomslutning får inte vara högre än 20 miljoner kronor
 3. Bolaget får inte ha fler än tio anställda i genomsnitt under året

Om företaget uppfyller samtliga de tre kraven kan det upprätta ett förenklat årsbokslut.

Vad ingår i ett förenklat årsbokslut?

Ett förenklat årsbokslut innehåller följande delar:

 1. Resultaträkning
 2. Balansräkning
 3. Kassaflödesanalys
 4. En förvaltningsberättelse

Resultaträkningen visar företagets intäkter och kostnader under året. Här redovisas företagets omsättning, rörelsekostnader och andra inkomster och kostnader.

Balansräkningen visar företagets tillgångar och skulder samt företagets eget kapital. Här redovisas bland annat företagets banktillgodohavanden, fordringar, lager och anläggningstillgångar.

Kassaflödesanalysen visar företagets kassaflöde under året. Det innebär hur mycket pengar som har kommit in och ut ur företaget.

Förvaltningsberättelsen ger en kortare redogörelse för företagets verksamhet under året som gått. Här redovisas också företagets ekonomiska ställning samt vilka planer företaget har för framtiden.

Varför välja förenklat årsbokslut?

Det finns flera skäl till varför företag väljer att upprätta ett förenklat årsbokslut. Här är några:

 1. Snabb och enkel process – det är enklare att upprätta ett förenklat årsbokslut jämfört med ett vanligt årsbokslut. Detta sparar både tid och pengar.
 2. Passar mindre företag – ett förenklat årsbokslut passar mindre företag som inte har behov av den högre graden av detaljer som krävs i ett vanligt årsbokslut.
 3. Krav på redovisning – även om det är ett förenklat årsbokslut är det fortfarande viktigt att företaget följer de krav på redovisning som finns. Ett förenklat årsbokslut är därför en bra lösning för mindre företag som vill följa kraven på redovisning utan att lägga onödig energi på det.

Slutsats

Ett förenklat årsbokslut är ett smidigt, billigt och snabbt sätt för mindre företag att upprätta en årsredovisning. Genom att följa kraven på redovisning kan företaget säkerställa att det uppfyller de krav som finns på företagare att redovisa företagets ekonomiska situation. För mindre företag som inte har behov av en mer detaljerad redovisning är förenklat årsbokslut ett bra alternativ.
  Prenumerera på nyheter   Bifoga ditt CV