Förmånsbeskattning

Förmånsbeskattning

Förmånsbeskattning är en form av skatt som innebär att förmåner du får från din arbetsgivare beskattas som inkomst. Detta gäller både för förmåner du får i pengar och förmåner du får i form av varor och tjänster.

Vad räknas som förmåner?

Exempel på förmåner som kan förmånsbeskattas är:

 • Förmånslån
 • Förmånsbil
 • Förmånsbostad
 • Förmånsaktier
 • Företagshälsovård
 • Personalfest

Hur beräknas förmånsbeskattningen?

Förmånsbeskattningen beräknas på olika sätt beroende på vilken typ av förmån det gäller. Förmånsbil och förmånsbostad beräknas genom att ta en viss procent av bilens eller bostadens värde och lägga till detta belopp i din taxerbara inkomst. Förmånslån beskattas genom att en förmånsvärde räknas ut och detta belopp läggs till din taxerbara inkomst.

Vad händer om man inte betalar förmånsbeskattningen?

Om du inte betalar förmånsbeskattningen kan du få en skattesmäll från Skatteverket. Detta kan leda till extra kostnader och försämrad kreditvärdighet.

Kan man undvika förmånsbeskattning?

Det är inte möjligt att helt undvika förmånsbeskattning om du tar emot förmåner från din arbetsgivare. Däremot kan du påverka storleken på din förmånsbeskattning genom att exempelvis välja en mindre och mer bränslesnål bil om du har förmånsbil, eller välja en mindre förmånsbostad.

Sammanfattning

Förmånsbeskattning är en form av skatt som innebär att förmåner du får från din arbetsgivare beskattas som inkomst. Detta gäller för en rad olika förmåner, exempelvis förmånsbil och förmånsbostad. Förmånsbeskattningen beräknas på olika sätt beroende på vilken typ av förmån det gäller. Det är inte möjligt att helt undvika förmånsbeskattning, men du kan påverka storleken på den genom att välja mindre och mer kostnadseffektiva förmåner.
  Prenumerera på nyheter   Bifoga ditt CV