Förmögenhetsskatt

Förmögenhetsskatt

Förmögenhetsskatt är en skatt som tas ut på förmögenheter, det vill säga på till exempel fastigheter, aktier, konst, smycken och andra tillgångar som har ett högt värde. Syftet med förmögenhetsskatt är att få in mer pengar till statskassan och att minska ojämlikheten i samhället.

Vad är förmögenhet?

Förmögenhet är värdet på de tillgångar som en person äger minus den skuld personen har. Tillgångar kan vara allt från bostäder och bilar till kontanter på banken och aktier i företag. Skulder kan vara till exempel lån, krediter och hyresskulder. När man räknar ut sin förmögenhet tar man alltså värdet på sina tillgångar och drar av värdet på sina skulder.

Vem betalar förmögenhetsskatt?

I Sverige är förmögenhetsskatten avskaffad sedan 2007, men i andra länder finns det fortfarande. Vilka som betalar förmögenhetsskatt varierar från land till land, men det är vanligt att det endast är de som har mycket höga förmögenheter som får betala. I vissa länder kan det vara så höga belopp som flera miljoner euro eller dollar.

Argument för och emot förmögenhetsskatt

Det finns olika argument både för och emot förmögenhetsskatt. Ett argument för är att det bidrar till en mer rättvis fördelning av resurserna i samhället. När en del av förmögenheterna tas ut som skatt kan dessa pengar användas till att finansiera sociala insatser och investeringar som gynnar hela samhället.

Ett argument emot är att förmögenhetsskatt kan drabba småföretagare och lantbrukare som inte har stora likvida tillgångar men som äger mycket mark eller fastigheter. Skatten kan också leda till att förmögna personer väljer att flytta sin förmögenhet till andra länder där skatterna är lägre, vilket kan minska intäkterna för den stat som tar ut skatten.

Sammanfattning

Förmögenhetsskatt är en skatt som tas ut på höga förmögenheter, och syftet är att minska ojämlikheten i samhället och att få in mer pengar till statskassan. I Sverige har förmögenhetsskatten avskaffats, men i många andra länder finns den kvar. Det finns argument både för och emot förmögenhetsskatt, och det är viktigt att balansera de olika aspekterna innan man fattar beslut om att införa eller avskaffa skatten.

Fördelar och nackdelar med förmögenhetsskatt

Fördelar:

 • Minskad ojämlikhet i samhället
 • Större intäkter till statskassan
 • Pengarna kan användas till sociala insatser och investeringar som gynnar hela samhället

Nackdelar:

 • Kan drabba småföretagare och lantbrukare som har stora tillgångar men litet likvida medel
 • Kan leda till förluster när förmögna personer väljer att flytta sin förmögenhet till andra länder där skatterna är lägre
 • Leder till ökad byråkrati och administration för att fastställa förmögenheter och betala skatten  Prenumerera på nyheter   Bifoga ditt CV