Handelsbolag

Handelsbolag

Handelsbolag, förkortat HB, är den minsta och enklaste formen av bolag i Sverige. Det är ett företagsformat där minst två personer går samman och driver en verksamhet tillsammans. Det är väldigt populärt bland mindre företag och entreprenörer som vill starta upp en verksamhet snabbt och smidigt. Handelsbolag kan även användas för tillfälliga projekt som kräver ett företag, till exempel för en musikgrupp eller en idrottsklubb.

Fördelar med att starta ett Handelsbolag

Det är relativt enkelt att starta ett Handelsbolag. Varje delägare ansvarar enbart för sin egna insats i bolaget, vilket innebär att risken är lägre än om man startar ett enskilt företag. Det finns även möjlighet att ta ut pengar ur bolaget som så kallad egen lön och bolaget beskattas inte i sig själv, utan vinsten beskattas hos delägarna.

En annan fördel med Handelsbolag är att det kan vara relativt lätt att byta ut eller lägga till delägare i bolaget. Det är också kravlöst att registrera ett Handelsbolag i Bolagsverket, vilket innebär att det är lättare att ändra eller avsluta bolaget i framtiden.

Nackdelar med att starta ett Handelsbolag

En nackdel med Handelsbolag kan vara att delägarna är personligt ansvariga för bolagets skulder och förpliktelser. Blir bolaget av någon anledning obestånd kan det leda till personlig konkurs för delägarna.

Det kan även vara svårt att göra avdrag på skatten för vissa utgifter, som till exempel kontorslokal eller datorutrustning, om delägarna inte har en tydlig arbetsplats eller om utrustningen används för både privat och företagsändamål.

Avslutning

Att starta ett Handelsbolag kan vara ett smidigt alternativ för mindre företag eller för att driva projekt tillsammans. Det är ett relativt enkelt företagsformat som ger möjlighet till personlig lön och möjliggör ändringar i sammansättningen av delägare. Men det är också viktigt att ha i åtanke risken för personlig betalningsansvarighet och möjligheten att göra avdrag på skatten för vissa utgifter.
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV