Ingående moms

Ingående moms

Ingående moms är den moms som en företagare betalar på inköp av varor och tjänster från andra företag. Momsen är en skatt på konsumtion och betalas av konsumenterna i slutändan. Företag betalar dock momsen på varor och tjänster som de köper från andra företag och kan sedan dra av den ingående momsen från den utgående momsen som de debiterar sina kunder.

Hur fungerar det?

Låt oss säga att en restaurangköpare köper livsmedel och förnödenheter från en leverantör. Leverantören lägger till moms på fakturan som restaurangen betalar. Restaurangen kan sedan dra av denna moms från den momsskatt de samlar in från sina kunder, som t.ex. moms på de måltider som de serverar.

Genom att dra av den ingående momsen minskar företagens kostnader och ökar deras lönsamhet.

Varför är det viktigt att känna till den ingående momsen?

Kännedomen om den ingående momsen kan hjälpa företagare att spara pengar och förbättra lönsamheten. Genom att sköta sina register över inköp och moms kan företag dra av moms som de har betalat på inköp när de beräknar sin utgående moms och skattskyldighet.

Vad faller under den ingående momsen?

Den ingående momsen kan omfatta inköp av varor som råvaror, material, verktyg, inventeringar och kontorsmateriel. Den ingående momsen kan även omfatta köp av tjänster som ingår i driften av företaget, t.ex. juridisk rådgivning, reklam och marknadsföring, kontorsstädning och produktionskonsultation.

Följande inköp faller dock inte under den ingående momsen:

  • Inköp av varor och tjänster som används för privat bruk.
  • Moms som betalas på varor och tjänster som inte är momspliktiga.
  • Moms som betalas på inköp av varor och tjänster från andra länder som inte är med i EU.

Sammanfattning

Den ingående momsen är moms som företag betalar på inköp av varor och tjänster från andra företag. Genom att dra av den ingående momsen från den utgående momsen minskar företagens kostnader och ökar deras lönsamhet. Det är viktigt för företagare att känna till den ingående momsen eftersom det kan hjälpa dem att spara pengar och förbättra lönsamheten. Inköp som faller under den ingående momsen inkluderar varor som råvaror, material, verktyg och kontorsmateriel, såväl som tjänster som ingår i driften av företaget.
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV