Kapitalförsäkring

Kapitalförsäkring: En investeringsform med långsikta mål

Kapitalförsäkring är en investeringsform som strategiskt lämpar sig för långsiktigt sparande. Det vanligaste användningsområdet är för pensionssparande eller till att bygga en sparplan för framtiden. I denna artikel kommer vi att beskriva kapitalförsäkring på ett enkelt och informativt sätt.

H2: Vad är Kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring är en försäkring som använder en investeringsportfölj istället för traditionella försäkringsprodukter. Ditt kapital (penningmängd) investeras främst i fonder, aktier, obligationsfonder eller andra finansiella produkter. Försäkringstagaren kan välja en försäkring med fasta garantier eller så kallade unit-linked försäkringar som möjliggör för investeraren att ta större risker i sin portfölj.

H3: Fasta garantier

Fasta garantier är en viktig del av kapitalförsäkring. Försäkringen garanterar att den investerade summan i försäkringen är skyddad och inte kan röra sig nedåt på grund av finansiella marknadsfluktuationer. Detta innebär att investeraren aldrig behöver oroa sig för att förlora pengar på sin investering.

H3: Unit-Linked försäkringar

Unit-Linked försäkringar är en form av kapitalförsäkring där försäkringstagaren själv väljer vilka finansiella produkter som ska ingå i sin investeringsportfölj. Dessa typer av försäkringar har därför ingen garanti uppsatt på den investerade summan som placeras i fonderna eller aktierna. Detta innebär att investeraren tar på sig en större risk än i fasta garantier. Om till exempel marknadsfluktuationen är negativ kommer försäkringstagaren att förlora pengar.

H2: Fördelar med kapitalförsäkring

När man jämför en kapitalförsäkring med andra sparalternativ, såsom traditionellt bank- eller aktiesparande, är det ett flertal fördelar som gör kapitalförsäkringen mycket fördelaktig.

H3: Skatteplanering

En av fördelarna med kapitalförsäkring är dess skattefördelar. Detta kan vara särskilt värdefullt för höginkomsttagare. Försäkringsavgifterna som betalas per år kan användas för att minska inkomstskatten. När försäkringen löper ut (vanligtvis efter minst fem år), så beskattas inte kapitalet utan endast vinsten som gjorts på investeringen. Eftersom vinsten beskattas lägre än inkomstskatt kan det vara en fördel att välja kapitalförsäkring som en sparform.

H3: Trygghet

En annan fördel med kapitalförsäkring är att ditt kapital är tryggt i händelse av din bortgång. Om du skulle avlida, så går din investering direkt till dina närmaste anhöriga utan att de behöver betala arvsskatt.

H3: Flexibilitet

En kapitalförsäkring ger också mer flexibilitet i relation till andra sparformer. Du kan när som helst göra uttag som du vill eller välja att ändra din utbetalningsplan.

H2: Vad kostar Kapitalförsäkring?

När du investerar i en kapitalförsäkring betalar du ett antal avgifter. Dessa avgifter kan variera från försäkringsbolag till försäkringsbolag och därför är det alltid viktigt att jämföra försäkringsbolag innan du väljer var du ska investera.

H3: Förvaltningsavgift

Den första avgiften du kommer träffa på är en förvaltningsavgift. Detta är en avgift som debiteras av försäkringsbolaget baserat på den portfölj de valda produkterna är placerade i. Förvaltningsavgiften varierar oftast mellan 0,4-2,5 procent.

H3: Upprättande- och administreringsavgift

En upprättande- och administrationsavgift är en engångsavgift som debiteras när försäkringen skapas. Denna avgift kan variera mellan försäkringsbolag och är vanligtvis mellan 1 000 och 5 000 kr.

H3: Värdepappersavgift

Denna avgift betalas vid transaktionerna av värdepapper i portföljen. Avgiften är vanligtvis 0,1-0,2 procent vid buying- och 0,15-0,2 procent vid selling.

H2: Sammanfattning

Kapitalförsäkring är en tillförlitlig sparform för de som vill spara för framtiden eller pensionen. Investeringen är skyddad och trygg eftersom den är garanterad av försäkringsbolaget. Fördelarna med kapitalförsäkring är skatteplanering, trygghet, flexibilitet och när det gäller uttag är det upp till försäkringstagaren. När du väljer ett försäkringsbolag, lönar det sig att undersöka de olika avgifterna som kan variera mellan försäkringsbolagen.
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV